Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Sprawy Pracownicze - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Sprawy Pracownicze

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 373
Najnowszy Użytkownik: ~fifaeasyco
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

XV JASNOGÓRSKIE SPOTKANIA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO
W Częstochowie w dniu 25 września br. odbyły się XV Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Pielgrzymi: policjanci, pracownicy Policji oraz ich rodziny modlili się m.in. w intencji poległych podczas służby funkcjonariuszy, jak również za swoje bezpieczeństwo i przyszłość formacji.


Zdjęcie: Joanna STEC-TRZPIL

W uroczystościach wzięli udział wszyscy komendanci wojewódzcy, w tym i stołeczny oraz szkół policyjnych z kraju, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK oraz Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław ZIELIŃSKI. Ponadto w uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele organizacji działających w i przy Policji, w tym naszego związku zawodowego.

Spotkanie rodzin policyjnych rozpoczęło się na Placu Biegańskiego w Częstochowie, gdzie można było wysłuchać koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji. Następnie honorowa delegacja złożyła kwiaty pod pomnikiem Józefa PIŁSUDSKIEGO, gdzie swój posterunek wystawiła Grupa Rekonstrukcji Historycznej. W skład tej delegacji weszła nasza związkowa koleżanka Kinga MISZTELA - członek Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.
Zdjęcia: Zbyszek DERDA/Radio Fiat

Pozostałe wieńce z kwiatów złożone zostały:

- przy pomniku Błogosławionego Księdza Jerzego POPIEŁUSZKI,
- przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza, gdzie również odczytano Apel Pamięci z okazji 76 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Następnie na Jasnogórskich Błoniach odprawiona została uroczysta Msza Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Józefa GUZDKA. Po niej delegacja z Wiceministrem Jarosławem ZIELIŃSKIM i Komendantem Głównym Policji nadinsp. Jarosławem SZYMCZYKIEM udała się do Kaplicy Matki Bożej pod płaskorzeźbę GLORIA VICTIS, gdzie jej uczestnicy oddali hołd poległym i pomordowanym policjantom.
Na zakończenie spotkania pielgrzymi modlili się w intencji Policji przed cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej Królowej Polski.


Podczas pielgrzymki można było spotkać wielu naszych związkowców z różnych rejonów kraju. Niejedni z nich biorą udział w Jasnogórskich Spotkaniach Rodzin Policyjnych kolejny, czasami nawet już piętnasty raz. Frekwencja świadczy, że w przyszłym roku warto zaplanować jedną, wrześniową niedzielę właśnie na takie spędzenie czasu.


marjory dnia wrzesień 27 2016 00:47:33 ·
SPOTKANIA Z ZARZĄDAMI TERENOWYMI ZZPP W LUBARTOWIE I W PARCZEWIE

W dniu 15 września 2016 roku Prezydium Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP w składzie:

- Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący,
- Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca,
- Marek WŁODARCZYK – Wiceprzewodniczący

uczestniczyli w spotkaniach z Zarządami Terenowymi ZZPP w KPP w Lubartowie i KPP w Parczewie.

Podczas zebrań poruszono szereg tematów żywo interesujących pracowników Policji m.in.:
- perspektywa podwyżki wynagrodzeń,
- dalsze losy Programu modernizacji służb mundurowych na lata 2017 – 2020,
- pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Prawną „PORADA.pl” na rzecz wszystkich naszych członków związku.

Ponadto omówione zostały również inne sprawy będące w zainteresowaniu związkowców uczestniczących w spotkaniu, w tym np. na temat prac komisji i zespołów powołanych w ramach Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, w których aktywnie uczestniczą nasi przedstawiciele.
Konstruktywna dyskusja odbyła się w miłej atmosferze, motywując uczestniczących w niej przedstawicieli Prezydium LZW ZZPP do dalszej, wytężonej pracy na rzecz pracowników Policji.marjory dnia wrzesień 20 2016 01:38:15 ·
POSIEDZENIE PODZESPOŁU PROBLEMOWEGO DS. SŁUŻB MUNDUROWYCH

W dniu 8 września 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Mariusza TYLA (Forum Związków Zawodowych). W spotkaniu oprócz statutowych członków Podzespołu, strona rządowa reprezentowana była przez Jarosława ZIELIŃSKIEGO – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Informacja o przyjętych zasadach funkcjonowania prac podzespołu ds. służb mundurowych przy Zespole Problemowym ds. usług publicznych.

2. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny organizacji i zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO pod względem:
- liczby funkcjonariuszy;
- wykonywanych zadań;
- nadgodzin i sposobu rozliczenia;
- nagród, wyróżnień.

3. Informacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat art. 15 „a”.

4. Dyskusja na temat projektu ustawy modernizacyjnej na lata 2017-2020 – stopień zaawansowania prac, możliwości zmiany jej kształtu i wysokości zaproponowanych kwot itp. (dwie ustawy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości).

Przy omawianiu tego istotnego dla pracowników Policji punktu Władysław BUDZEŃ - Dyrektor Departamentu Budżetu w MSWiA powiedział, że ostateczne decyzje zapadną pod koniec września na Radzie Ministrów. Następnie poinformował o proponowanej podwyżce 200,- zł. Zaznaczył, że propozycja była taka, aby do tych 200,- zł, od 1 października zaliczone zostały te kwoty, które są w budżecie na 2017 rok czyli 1,3 % wzrostu wynagrodzeń z tytułu planowanego wzrostu wskaźnika cen towarów i usług. Co oznacza, że przeciętna podwyżka od 1 stycznia 2017 r. dla funkcjonariusza to jest ok. 55,- zł., dla pracownika ok. 40,- zł. Koncepcja tych 200,- zł polegałaby na tym, że od 1 października będzie 200,- zł z zaliczeniem tych środków, które są od 1 stycznia 2017 roku. Taka sytuacja ma miejsce na tym etapie kształtowania budżetu na 2017 rok nie mniej jednak MSWiA nie zaprzestaje swoich działań mających na celu zabezpieczenie środków w ustawie budżetowej na zapisy zawarte w projekcie ustawy modernizacyjnej służb mundurowych i liczy tu na wsparcie związków zawodowych działających w tych służbach.

Podzespół zaplanował zwołanie następnego spotkania w połowie października br. i dotyczyć będzie m.in. dyskusji na temat projektu zmiany do Ustawy o Policji.


marjory dnia wrzesień 15 2016 00:04:56 ·
TEKST JEDNOLITY USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ
Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 26 sierpnia 2016 roku opublikowany został tekst jednolity ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.

marjory dnia wrzesień 01 2016 01:07:07 ·
REKOMENDANCJA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DOT. USTAWY MODERNIZACYJNEJ
W dniu 4 sierpnia 2016 r odbyło się kolejne już posiedzenie grupy roboczej Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. ostatecznego kształtu ustawy modernizacyjnej na lata 2017 – 2020. W trakcie tego spotkania organizacje związkowe przygotowały rekomendację skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza BŁASZCZAKA.

Organizacje związkowe zgodnie zarekomendowały:

„Po pierwsze – Modernizacja służb powinna wejść w życie na podstawie ustawy od dnia 1 stycznia 2017 roku, tak aby stała się realnym przykładem spełnienia obietnic przedwyborczych rządzących i świadectwem ich troski o bezpieczeństwo wewnętrzne naszego kraju.

Po drugie – Pierwszym i podstawowym etapem ustawy powinna być podwyżka uposażeń i wynagrodzeń oraz zakup niezbędnego sprzętu ochrony osobistej i zapewniającego bezpieczeństwo funkcjonariuszy i pracowników służb MSWiA.

Po trzecie – W procedowanym projekcie ustawy, koniecznym jest co najmniej dwukrotne zwiększenie kwot przeznaczonych na podwyżki płac funkcjonariuszy i pracowników, co stało się priorytetem i najistotniejszym oczekiwaniem ze strony wszystkich służb podległych MSWiA. Obecna sytuacja materialna funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin wymusza taką konieczność, nawet kosztem innych pozycji ujętych w projekcie. Zakres i wysokość podwyżek powinny być odczuwalne i dostosowane do realnych potrzeb rodzin i sytuacji na rynku. Jak najbardziej powinna zostać także zwaloryzowana kwota bazowa, mająca bezpośredni wpływ na poziom uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników.”

Z ramienia naszej organizacji: Związku Zawodowego Pracowników Policji dokument (z którym można zapoznać się TUTAJ) podpisała Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej.


marjory dnia sierpień 05 2016 11:26:32 ·
ŚWIĘTO POLICJI 2016
"Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji!

Zbliża się nasze święto. Przyjmijmy proszę życzenia satysfakcji z dobrej służby i pracy, sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym oraz szacunku od tych, o których bezpieczeństwo dbamy.

Pamiętajmy, że na szacunek musimy sobie zasłużyć. Zarówno swoją pracą, jak i poszanowaniem zasad etycznych. Każdy z nas - funkcjonariuszy i pracowników - daje świadectwo całej formacji.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy Policją."
Cytując wciąż aktualne słowa nadinsp. Marka Działoszyńskiego, Związek Zawodowy Pracowników Policji składa wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji wytrwałości w służbie i pracy. Pomimo wszelkich przeciwności i niedogodności życzymy nieustającej dumy z rzetelnej pracy służącej obronie najwyższych wartości oraz satysfakcji płynącej z realizacji społecznie istotnych zadań.


marjory dnia lipiec 23 2016 14:25:35 ·
ODEJŚCIE ZE SŁUŻBY INSP. DR. TOMASZA SZANKINA
Komendant Główny Policji z dniem 17 lipca 2016 roku po uwzględnieniu prośby o rozwiązaniu stosunku służbowego, zwolnił ze służby w Policji insp. dr. Tomasza SZANKINA - zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, pełniącego funkcję pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.W dniu 12 lipca br. odbyło się uroczyste pożegnanie insp. Tomasza SZANKINA z członkami zespołu do opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.W uroczystościach udział wzięły przedstawicielki naszej organizacji związkowej: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.marjory dnia lipiec 18 2016 20:12:24 ·
PRACOWNIK W ŚWIECIE MUNDURÓW – ARTYKUŁ W MIESIĘCZNIKU 997


Informujemy, iż w najnowszym, lipcowym numerze miesięcznika Komendanta Głównego Policji „POLICJA 997” na stronie 42 opublikowany został artykuł pod tytułem „Podwyżki dla pracowników Policji” przygotowany przez Joannę STEC-TRZPIL – Wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Annę STĘPIEŃ – sekretarza zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji.

Artykuł zawiera duże fragmenty komunikatu pt. „Walczymy o większe podwyżki dla pracowników Policji” autorstwa naszej związkowej koleżanki Joanny STEC-TRZPIL, który został umieszczony w dniu 06 czerwca br. na stronach internetowych: www.zzpp-lublin.pl oraz www.zzpp-kk.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem umieszczonym na kartach miesięcznika „POLICJA 997” oraz TUTAJ.

Nadmieniamy również, iż niniejszy artykuł otwiera cykl informacji dotyczących spraw bliskich pracownikom Policji oraz przybliżających tematykę działalności związków zawodowych funkcjonujących w Policji.


Ponadto informujemy, iż tytuł cyklu „PRACOWNIK W ŚWIECIE MUNDURÓW” został zaproponowany przez kol. Joannę STEC-TRZPIL i spośród wszystkich propozycji, pomysłów zgłoszonych do strony służbowej KGP został wybrany jako firmujący cykl dotyczący problemów, sukcesów oraz wydarzeń z życia pracowników Policji.


marjory dnia lipiec 18 2016 19:59:47 ·
MEDAL DLA PRZEWODNICZĄCEGO LZW ZZPP JÓZEFA ĆWIKLIŃSKIEGO

W dniu 13 lipca 2016 roku w Krasnymstawie w 97 rocznicę powstania Polskiej Policji odbyły się lubelskie, wojewódzkie obchody tego święta. Uroczystości połączone były z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w tym mieście. Dla Związku Zawodowego Pracowników Policji te obchody nabrały wyjątkowego charakteru, gdyż Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego pełniący jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Krajowej został wyróżniony szczególnym odznaczeniem. W obecności Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Jarosława SZYMCZYKA, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Pawła DOBRODZIEJA, kadry kierowniczej lubelskiego garnizonu Policji, Wojewody Lubelskiego Przemysława CZARNKA, Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira SOSNOWSKIEGO, a także przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa nasz związkowy kolega otrzymał z rąk Komendanta Głównego Policji Srebrny Medal „Za zasługi dla Policji”. Odznaczenie zostało przyznane decyzją Ministra właściwego do spraw wewnętrznych za angażowanie się w działalność społeczną na rzecz pracowników Policji.
Ochrona i reprezentowanie interesów zawodowych oraz socjalnych pracowników, emerytów i rencistów (byłych pracowników Policji), a także rozwijanie działalności zmierzającej do poprawy warunków bytowych, socjalnych i zawodowych to działalność, z której składa się dzień powszedni Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO. Praca społeczna naszego związkowca skutkuje kształtowaniem etyki zawodowej oraz właściwych stosunków międzyludzkich wśród kadr Polskiej Policji. Przewodniczący swoją postawą na co dzień udowadnia co oznacza działalność społeczna wykraczająca poza zakres czynności przydzielony na stałe do pracy na zajmowanym stanowisku.

Jesteśmy dumni z naszego kolegi, który przez blisko 20 lat pracy związkowej przyczynia się do budowania społecznego wizerunku Policji czym codziennie udowadnia, że w pełni zasługuje na docenienie i odznaczenie Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Policji”.
Uroczystości uświetniła defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.  Na koniec odbył się koncert w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.

Wyróżnionemu gorąco gratulujemy.

Zdjęcia: Zespół Prasowy KWP w Lublinie
marjory dnia lipiec 14 2016 16:46:51 ·
PRACODAWCO, ZADBAJ O PRACOWNIKÓW W UPALNE DNI!
Upały negatywnie wpływają na wydajność pracy, zarówno pracowników fizycznych, jak i biurowych. Badania amerykańskiej firmy Captivate Network dowodzą, że podczas upałów aż o 20 proc. spada produktywność, a o 19 proc. zdolność koncentracji wśród pracowników biurowych.

Polskie prawo nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia podwładnym odpowiednich warunków pracy w upalne dni. Przede wszystkim muszą oni nieodpłatnie zapewnić wodę do picia – osobom pracującym na otwartej powierzchni, gdy temperatura wynosi powyżej 25 st. C, a pracownikom biurowym, gdy słupek rtęci przekracza 28 st. C. Uwzględnić trzeba, iż w nadmiernej ciepłocie nie mogą pracować młodociani, kobiety w ciąży i w okresie karmienia.

Ponadto w przypadku osób pracujących na dworze i wykonujących zadania, przy których można się pobrudzić, powinny mieć one zapewnione co najmniej 90 litrów wody do mycia. Zasada taka obowiązuje oczywiście, jeśli w miejscu pracy nie ma dostępu do bieżącej wody.

Na tym jednak nie koniec obowiązków pracodawcy wobec pracowników. Powinien zapewnić w pomieszczeniach temperaturę odpowiednią do pracy. Może do tego wykorzystać klimatyzatory lub wentylatory. Ma również obowiązek instalacji rolet lub żaluzji, by poprawić zatrudnionym komfort pracy. Jeśli pomieszczenie jest bardzo nagrzane, a nie ma klimatyzacji, pracodawca może wcześniej zwolnić pracowników.

Jednak nawet gdy pracodawcy zapewnią odpowiednie warunki pracy podczas upałów, może się zdarzyć, że pracownik nie będzie w stanie wykonywać obowiązków ze względu na zły stan psychofizyczny. Może on wtedy przerwać pracę, także bez konsekwencji finansowych.


Źródło: kadry.abc.com.pl
marjory dnia lipiec 02 2016 13:45:38 ·
PRACE NAD USTAWĄ MODERNIZACYJNĄ NA LATA 2017-2020 CIĄG DALSZY

W dniu 16 czerwca 2016 roku odbyło się kolejne już posiedzenie Grupy Roboczej ds. Ostatecznego Kształtu Ustawy Modernizacyjnej na lata 2017-2020. TUTAJ publikujemy stanowisko przedstawicieli związków zawodowych powołanych do reprezentowania strony społecznej w grupie roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA.

Naszym celem jest co najmniej podwojenie środków na podwyższenie wynagrodzeń pracowników i uposażeń funkcjonariuszy. Niestety musi się to odbyć kosztem zmniejszenia środków zaplanowanych na inwestycje i remonty. Nie widzimy jednak innego rozwiązania, gdyż projektowana ustawa modernizacyjna jest jedyną szansą na wzrost naszych płac i to w perspektywie czteroletniej.

Postulujemy również systematyczne zwiększenie liczby funkcjonariuszy i pracowników oraz uzupełnienie istniejących wakatów. Liczymy, że stanowisko w przedmiotowej sprawie przygotowane przez przedstawicieli związków zawodowych zostanie potraktowane przez stronę ministerialną z należytą uwagą, a postulaty w nim zawarte zostaną uwzględnione i znajdą swoje miejsce w ostatecznym kształcie ustawy.

W pracach grupy udział wzięli przedstawiciele naszego związku:
- Danuta HUS - przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
- Ryszard WOŁOSZCZAK - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP,
- Józef ĆWIKLIŃSKI - wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ZZPP.


marjory dnia czerwiec 19 2016 23:59:50 ·
Strona 1 z 31 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

piotrowskajagoda
11/02/2016 20:48
Witam...mam pytanie. Ile wzrośnie moje wynagrodzenie.obecnie moja płaca zasadnicza to 1817 wysłuchanie.+ 11% wyslugi..dodam jeszcze że nie jestem w ksc.

bozena218
09/02/2016 21:01
Ja &*%$# . Zaczynam wątpić w swoje zdolności matematyczne. Miała być podwyżka w wysokości 6% a dla policjantów 4%. Wydaje się, że 6 jest więcej od 4. Racja, kto mówił od jakiej podstawy ten %. ŻENAD

sean
14/10/2015 11:58
http://www.10dollars.us/ 10 dollars <H1><a href="http://www.10dollars.us/" title="10 dollars"><strong>10 dollars</strong></a></H1> [url=htt

matrix
13/03/2015 14:47
lecz nadzszedł "kryzys" i w sferze finansowej pozostało wszystko po staremu - jak zwykle.

matrix
13/03/2015 14:45
Nie jest mi znany taki przypadek,wzrostu wynagrodzenia wynikającego z wartościowania stanowisk pracy.Owszem,założenia były słuszne, by wartościowanie przekładało się na poziom wynagrodzenia.

Więcej postów

bozena218
10/03/2015 19:55
Proszę o informację czy w innych jednostkach policji są zwiększane wynagrodzenia członkom ksc jeżeli podwyżka wynika z wartościowania.

bozena218
25/02/2015 22:48
Wielka szkoda,że nie udało się zróżnicować.Nowozatrudniani zarabiają więcej od starszych stażem.Szkoda,że "góra" tego nie rozumie

matrix
25/02/2015 20:14
My chcieliśmy dać najstarszym stażem pracownikom netto ok 130 zł,średnim 100 zł a tym z najmniejszym stażem ok.80 zł ale to nie znalazło poparcia wszystkich.

matrix
25/02/2015 20:11
Nie. te podwyżki 145 zł to inicjatywa nasza czyli zz i min.Cichockiego ze wskazaniem wszystkim po 145 zł. Tu nie wchodzi w grę "uznaniowość."Na szczęście...

bozena218
25/02/2015 19:41
Mam pytanie-czy w innych jednostkach policji są realizowane podwyżki wynikające z wartościowania stanowiska pracy członka ksc?