Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 12,350
Najnowszy Użytkownik: ~fuiefixo
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Witamy
Witamy na stronie poświęconej Związkowi Zawodowemu Pracowników Policji. Prosimy o rejestrację.

POMÓŻMY. TO SYNEK NASZEJ KOLEŻANKI Z KMP ZAMOŚĆ

Karolek Zwolak – pięcioletni chłopiec z Zamościa…
Kilka tygodni temu zapadła straszna diagnoza - chłopczyk choruje na ostrą białaczkę limfatyczną.

Obecnie leczony w Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej USzD w Lublinie.
Z uwagi na to, że rodzina Karolka ma trudną sytuację finansową, a leczenie i rehabilitacja są bardzo kosztowne Stowarzyszenie „PRZYTULISKO”, na prośbę rodziny włącza się w pomoc w zbiórce środków finansowych.

Udostępniamy nr r-ku bankowego "PRZYTULISKA" , na który można przekazać dobrowolne wpłaty na leczenie Karolka:

28 2030 0045 1110 0000 0277 8360
z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”

Można również przekazać swój 1% podatku w rozliczeniu rocznym na nr
KRS 0000465707 z dopiskiem „dla Karola Zwolaka”.


POMÓŻMY MU WSZYSCY, ABY ZA ROK CZY DWA SAM MÓGŁ NAM PODZIĘKOWAĆ…❤️💞💞❤️❤️💓💓💓


Źródło informacji: Stowarzyszenie "Przytulisko"

marjory dnia luty 17 2020 19:47:50 ·
SEJM UCHWALIŁ BUDŻET NA 2020 ROK

W dniu 14 lutego br. Sejm uchwalił budżet na 2020 rok. Ten krok przybliża moment realizacji obiecanych podwyżek wynagrodzeń i uposażeń. Wciąż nie wiadomo jednak od kiedy dokładnie wyższe pensje będą wypłacane. Liczymy, że dodatkowe środki na konta, wraz z wyrównaniem, trafią jeszcze w lutym. Ten termin może jednak okazać się trudny do dotrzymania. Ustawa budżetowa przeszła bowiem dopiero sejmową ścieżkę legislacyjną, a po uchwaleniu jej przez posłów, dokumentem zajmą się senatorowie. Tak więc wiele zależy od tego jak szybko prace nad ustawą budżetową zakończy Senat i czy wprowadzi do ustawy poprawki, które ponownie przegłosować będzie musiał Sejm.

Za przyjęciem budżetu głosowało 231 posłów, przeciw było 217, a jeden wstrzymał się od głosu. Zgodnie z procedurą budżetową obowiązującą w Polsce, Senat ma teraz maksymalnie 20 dni (od dnia otrzymania ustawy z Sejmu) na podjęcie uchwały, w której mogą znaleźć się poprawki. Jeśli tak się stanie, ustawa ponownie trafi do Sejmu, a senackie poprawki będą przedmiotem głosowania. Po tym etapie, by budżet zaczął obowiązywać, potrzebny będzie już tylko podpis prezydenta.


Źródło: www.infosecurity24.pl

marjory dnia luty 17 2020 19:33:35 ·
ZAPEWNIENIA MSWIA I KGP DOTYCZĄCE PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI W 2020 ROKU

Informujemy, że w dniu 7 lutego br. otrzymaliśmy z Biura Finansów KGP podpisaną przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji odpowiedź na nasze pismo l.dz. KK-10/2020 skierowane w dniu 28 stycznia 2020 r. w sprawie naszych wątpliwości co do naliczeń środków na podwyżki dla pracowników Policji w roku 2020 w wysokości 6% oraz środków na wyrównanie do najniższej Krajowej określonej przez rząd na bieżący rok w kwocie 2600 zł brutto. Z tymi pismami można zapoznać się TUTAJ.

Przy okazji chcemy przypomnieć wcześniejszą informację dotyczącą wypowiedzi przewodniczącej Danuty HUS na posiedzeniach Komisji Sejmowej Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br. oraz treść odpowiedzi w przedmiocie tych wypowiedzi otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowanej do Przewodniczącego tej Komisji. Pismo TUTAJ.

Obydwie informacje, zarówno ta z KGP, jak i ta z MSWiA, zawierają wyliczenia sugerujące, że nie zabraknie środków na podwyżki. Cieszy nas ta informacja, jednakże deklarujemy trzymanie ręki na pulsie i monitorowanie realizacji tych wyczekiwanych przez naszą grupę zawodową podwyżek.

Liczymy również na Waszą czujność i sygnały, jeśli zauważycie jakieś nieprawidłowości w tym zakresie.


marjory dnia luty 17 2020 19:32:40 ·
KONDOLENCJE


marjory dnia luty 05 2020 18:45:30 ·
PODWYŻKI PRACOWNIKÓW POLICJI CORAZ BLIŻEJ

W dniu 3 lutego 2020 roku Związek Zawodowy Pracowników Policji otrzymał pisemną informację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (znak pisma DB-W-311-41/2020) w sprawie podjętych przez naszą organizację związkową dyskusji na posiedzeniach Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniach 15 i 21 stycznia br.

Nadzorujące nas Ministerstwo odpowiedziało na następujące zagadnienia:

1. Sfinansowania skutków wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2020 roku w odniesieniu do pracowników Policji.

2. Zabezpieczenia w budżecie Policji środków finansowych na pokrycie podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji, zagwarantowanej w § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji.

Cytujemy za Władysławem BUDZENIEM - Dyrektorem Departamentu Budżetu, który podpisał przedmiotowe pismo z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

"Chciałbym stwierdzić, że w roku 2020 (podobnie jak w latach ubiegłych) nie ma zagrożeń w zakresie pełnej realizacji, w odniesieniu do pracowników Policji, minimalnego wynagrodzenia w kwocie 2.600 zł jak i planowanych podwyżek wynagrodzeń."

W dalszej części pisma Pan Dyrektor w MSWiA złożył deklarację, iż w budżecie Policji zabezpieczone są środki na sfinansowanie 6% podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w 2020 roku.

Związek Zawodowy Pracowników Policji po otrzymaniu tak wyczekiwanych informacji natychmiast podjął działania zmierzające do wywołania spotkania z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji celem przystąpienia do opracowania zasad podziału tych środków dla pracowników bezmnożnikowych.
Przypominamy, iż wejście w życie ustawy budżetowej na rok 2020, w której określona jest nowa, zwiększona o 6% wielkość kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, spowoduje przeliczenie wynagrodzenia tej grupy zawodowej w oparciu o indywidualnie posiadane mnożniki. Nie wymaga więc to opracowywania zasad podwyżek, jak to ma miejsce w przypadku pracowników niebędacych członkami służby cywilnej.marjory dnia luty 04 2020 20:30:42 ·
SIÓDMY CHARYTATYWNY BAL OFICERSKI POLSKIEJ POLICJI.

W dniu 1 lutego 2020 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbył się Siódmy Charytatywny Bal Oficerski Policji pod patronatem honorowym Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty KORNHAUSER-DUDY. Komitet wspierający organizację balu pracował pod mecenatem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty SZYMCZYK. Cel pozostał niezmienny od lat – zbiórka środków na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Ten bal to powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej Policji. Siódmy bal jest przedsięwzięciem, z którego całkowity dochód zostanie przekazany rodzinom po poległych policjantach. Dzięki hojności uczestników na balu zebrano kwotę ponad stu tysięcy złotych.

"...Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka..." tym cytatem Marii Dąbrowskiej otworzył bal gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK Komendant Główny Policji.
"...Niech te słowa oddadzą sens i istotę naszego przedsięwzięcia, którego odzwierciedlenie znajdziemy w uśmiechu i radości podopiecznych Fundacji..."

Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Celem działalności jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Każda śmierć to tragedia osobista i materialna rodzin, które pozbawione zostały opieki, często jedynych żywicieli.

Fundacja pomaga więc kobietom, które podczas żałoby i po niej muszą samotnie zmagać się z prozą życia, umożliwiając wzajemne kontakty i wspólną terapię osób, które dotknęła tragedia straty najbliższej osoby.


"...Nie jest ważne ile posiadamy, tylko ile dzielimy się z innymi..." kierując się tą dewizą w Siódmym Charytatywnym Balu Oficerskim Polskiej Policji udział wzięły dwie przedstawicielki naszej organizacji związkowej Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL. W imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji wpłaciły cegiełki na Fundację, wspomagając tym jej statutową działalność polegającą głównie na:

- zapomogach materialnych i finansowych dla wdów i sierot po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

- stypendiach i pomocy materialnej związanej z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowaniem oraz dofinansowaniem pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowaniem kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Charytatywny Bal Oficerski Polskiej Policji to przedsięwzięcie jednorazowe, odbywa się raz do roku. Informujemy jednak, że istnieje możliwość pomagania Fundacji przez cały rok. Wszystkim osobom wielkiego serca podajemy więc konto Fundacji:
PKO BP VI O/Warszawa nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167.


Szczegółową relację z uroczystości można znaleźć TUTAJ.


Źródło tekstu: www.policja.pl oraz materiały własne

Zdjęcie: materiał własny

marjory dnia luty 02 2020 22:36:43 ·
INTERWENCJA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW POLICJI
Jednym z podstawowych, statutowych zadań Związku Zawodowego Pracowników Policji jest obrona godności ludzkiej, praw obywatelskich i pracowniczych pracowników Policji. Stąd nasza interwencja w sprawie pracownika Policji, wieloletniego członka związku. Zapraszamy TUTAJ. do zapoznania się z artykułem zamieszczonym w tym temacie przez TVN24.

Nadmieniamy, iż Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK po sprawdzeniu naszego zgłoszenia wykazał brak tolerancji dla ludzi w szeregach Policji, którzy swoim zachowaniem naruszają godność osobistą innych współpracowników, a w szczególności swoich podwładnych.


marjory dnia styczeń 30 2020 12:43:02 ·
INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW NIE OSIĄGAJĄCYCH PŁACY MINIMALNEJ W 2020 ROKU.

W związku ze zbliżającym się końcem pierwszego miesiąca 2020 r. oraz co się z tym wiąże wypłatą naszych wynagrodzeń za styczeń br. koniecznym się stało podjęcie decyzji kadrowych w sprawie wytycznych dotyczących podwyżki dla pracowników, których wynagrodzenia, bez uwzględnienia dodatku za staż pracy, od dnia 1 stycznia 2020 roku są niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.

Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji przygotowało w tej sprawie notatkę służbową, którą w dniu 24 stycznia br. zatwierdził Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK.

Do bezzwłocznego wdrożenia tych wytycznych zostały zobligowane służby kadrowe oraz finansowe polskiej Policji.

Polecamy lekturę przedmiotowej notatki, którą znajdziecie TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, że Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji na bieżąco będzie informowała o kolejnych ustaleniach w sprawie podwyżek dla pracowników Policji, określonych w porozumieniu zawartym w dniu 28 września 2018 r. pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a naszą organizacją związkową.marjory dnia styczeń 25 2020 22:12:22 ·
POSIEDZENIE KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH, DN. 21.01.2020 R.

W dniu 21 stycznia 2020 roku w Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w tematach:

- Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”;

- Rozpatrzenia informacji Najwyższej Izby Kontroli o realizacji "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020".

W posiedzeniu komisji udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, która po wysłuchaniu wystąpień Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli zabrała głos w sprawie pracowników Policji.

Nasza Przewodnicząca na początku swojej wypowiedzi podziękowała za "Program modernizacji Policji (...) na lata 2017 - 2020", dzięki któremu lekko nadrobiliśmy straty w wynagrodzeniach pracowników Policji oraz pracujemy w lepszych warunkach. Podkreślała, że niestety nie będzie on wystarczający dopóki budżet nie będzie dostosowany do potrzeb, tylko potrzeby do budżetu. Mocno podkreślała, że na przestrzeni 3 lat trwania tej ustawy modernizacyjnej pracownicy Policji nie otrzymali 900 złotych jak podają wszystkie sprawozdania, tylko 675 zł, bo pozostała kwota to wydatki pracodawców. Dlatego nadal jesteśmy najniżej wynagradzaną grupą zawodową w administracji publicznej, co udowadniają m.in. sprawozdania szefa służby cywilnej.

Nawiązała również w swojej wypowiedzi do Porozumienia zawartego w dniu 28 września 2018 roku pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji i Związkiem Zawodowym Pracowników Policji, w którym pracownicy Policji mają zapisaną od dnia 1 stycznia 2020 roku podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2020 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 106 %. Według naszych wyliczeń rzeczywista wielkość środków w funduszu wynagrodzeń, którą będzie można wykorzystać na indywidualny wzrost wynagrodzeń pracowników w 2020 roku w stosunku do roku 2019 wyniesie 3,62%.

Z tych wyliczeń również wynika, że w budżecie na rok 2020 w ramach funduszu wynagrodzeń w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (w części 42 i 85) dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz członków korpusu służby cywilnej brak jest środków na zrealizowanie zagwarantowanej w porozumieniach podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020 tj. o 6%. Co więcej brak środków na obligatoryjny wzrost wynagrodzeń członków służby cywilnej wynikający z planowanego wzrostu kwoty bazowej.

Podkreśliła również, że wyrównania najniższego wynagrodzenia pracowników Policji, których liczbę szacujemy na około 4600, do poziomu płacy minimalnej (2600 zł), wymagać będzie środków, w rocznej wysokości wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy ponad 11 000 000 zł. Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce wynagrodzeń pracowników Policji o 6%, zgodnie z podpisanymi Porozumieniami, ponad 2100 osób, nie osiągnie płacy minimalnej 1.01.2020 r. W tym przypadku dodatkowe koszty wyrównania płac wyniosą ponad 2,5 mln zł, których także nie uwzględniono w ustawie budżetowej na 2020 rok.

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji odniosła się również do odczytanego na posiedzeniu sprawozdania Najwyższej Izby Kontroli, w którym to zawarte zostały wskazania, iż rozwiązaniem problemów związanych z wynagrodzeniami jest jedynie wprowadzenie programowych rozwiązań naprawczych, które zbudowałyby stabilny system finansowania w resorcie. Tylko systemowe, wieloletnie rozwiązania mogłyby zmniejszyć lub zniwelować problemy, z którymi boryka się reprezentowana przez naszą organizację związkową grupa zawodowa.

Posłowie w nawiązaniu do wypowiedzi Danuty HUS zwracali się bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z zapytaniem ile jeszcze czasu będzie potrzebowało Ministerstwo do odniesienia się do naszych wyliczeń. Ostatecznie reprezentant dysponenta I stopnia w ciągu tygodnia czasu ma przedstawić Komisji Sejmowej i wchodzącym w jej skład posłom dane niezbędne do procedowanego projektu ustawy budżetowej, w sprawie której posiedzenie zaplanowane zostało na dzień 12 lutego br.marjory dnia styczeń 24 2020 20:40:11 ·
AD VOCEM POSIEDZENIA SEJMOWEJ KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 15.01.2020 R.

W nawiązaniu do dyskusji na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 2020 roku, Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 16 stycznia br. wystosował do Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo. W jego treści odnieśliśmy się do słów Pana Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Władysława BUDZENIA oraz wyraziliśmy swoje obawy w zakresie realizacji § 1 pkt 3 POROZUMIENIA zawartego w dniu 28 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Przypomnieliśmy, iż zgodnie z tym porozumieniem, na postawie którego otrzymaliśmy już wzrost wynagrodzeń od 1 lipca 2019 roku, pracownicy Policji mają mieć zagwarantowaną kolejną podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2020 roku w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

ZZPP posługując się danymi zawartymi w ustawie budżetowej na rok 2019, ustawie z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2198) oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 dokonało wyliczeń oraz wysnuło wniosek, że istnieją wątpliwości czy przedstawione w projekcie budżetu wysokości funduszu wynagrodzeń zagwarantują obligatoryjny wzrost wynagrodzenia członków służby cywilnej wynikający z podwyższenia kwoty bazowej o 6% oraz czy będzie można zrealizować wynegocjowaną 6 %-ową podwyżkę od 1 stycznia 2020 roku dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W związku z powyższym poprosiliśmy Ministra o pisemne, jednoznaczne potwierdzenie możliwości wzrostu od 1 stycznia 2020 roku o 6% wynagrodzeń pracowników zgodnie z podpisanym z naszą organizacją związkową porozumieniem.

Ponadto zwróciliśmy uwagę Panu Ministrowi na problem wyrównania najniższego wynagrodzenia pracowników do poziomu płacy minimalnej, który to problem na pewno nie dotyczy pracodawcy, jakim on jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, co tym samym zwalnia go z obowiązku podejmowania działań związanych z „racjonalizacją wynagrodzeń”, o której mówił na wspomnianej na wstępie Komisji Sejmowej Pan Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń.

Minimalne wynagrodzenie za pracę to gwarantowana kwota wynagrodzenia, jaka przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Z automatu wzrost tej płacy minimalnej powinien skutkować zmianami w systemach wynagradzania w urzędach. Na ten cel potrzebne są dodatkowe środki, a w budżecie Policji ich nie ma. Od lat wzrost minimalnego wynagrodzenia niesie za sobą konieczność wygospodarowania środków na ten obligatoryjny wzrost m.in. poprzez niezatrudnianie na uwalniane w ramach fluktuacji kadr etaty, zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie i rodzicielskie oraz urlopy bezpłatne itp. Dopóki wzrost płacy minimalnej nie był tak radykalny jak w bieżącym roku (bo aż o 350 zł), co prawda z trudnościami, ale jednak, Policja była wstanie finansować ją w ten sposób. Tak wysoka podwyżka płacy minimalnej, jaką ma miejsce w 2020 roku nie może być już zrealizowana w ten sposób, gdyż możliwości takie zostały wyczerpane w ostatnim 10-leciu. To właśnie przez ten okres płaca minimalna wzrosła o 97%, a wynagrodzenia pracowników Policji tylko o 48%.

Według naszych szacunków, kwota niezbędna do osiągnięcia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi poziomu płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł dla pracowników Policji to ponad 750 000 zł w skali miesiąca. Problem ten dotyczy ponad 4 600 pracowników (nie uwzględniając pracowników na zastępstwo), czyli co piątego pracownika zatrudnionego
w jednostkach Policji każdego szczebla.
Od 1 stycznia 2020 roku niezbędne będą więc środki w rocznej wysokości wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy ponad 11 000 000 zł. Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce o 6%, zgodnie z podpisanym porozumieniem, nadal pozostaną w Policji pracownicy, nie osiągający płacy minimalnej określonej na rok 2020. Będzie to ponad 2 100 osób. W tym przypadku dodatkowe koszty wyniosą ponad 2,5 mln zł, którymi
kierownicy jednostek organizacyjnych Policji nie dysponują.

W związku z powyższym zapytaliśmy Pana Ministra czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonało szacunków liczby osób, których obejmie zwiększenie wynagrodzenia do poziomu płacy minimalnej oraz czy oszacowane zostały koszty jego realizacji?

Poprosiliśmy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej i udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie. Odpowiedź tę, zgodnie z uzgodnieniami, przedstawimy Przewodniczącemu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, o czym również poinformowaliśmy Ministra SWiA w przedmiotowym piśmie.

Nadmienić należy, że o treści naszego pisemnego wystąpienia poinformowany został również Pan Komendant Główny Policji jako dysponent środków budżetu państwa II stopnia.marjory dnia styczeń 21 2020 15:55:01 ·
KOMUNIKAT W SPRAWIE PODWYŻEK

W dniu 15 stycznia 2020 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w którym udział wzięła Danuta Hus, Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.

Porządek obrad obejmował m.in. rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020, w tym:
1) trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2020 – 2022,
2) części budżetowej Rezerwy celowe w zakresie środków na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutków przechodzących z roku 2019,
3) części budżetowej Sprawy wewnętrzne:
a) dochody i wydatki,
b ) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) dotacja podmiotowa dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
e) środki europejskie;
4) planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej Centrum Usług Logistycznych,
5) planu finansowego państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Wsparcia Policji,
b ) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
6) części budżetowej Rezerwy celowe w zakresie pozycji środki na realizację Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020.

Na początku posiedzenia Przewodnicząca naszego związku rozdała wszystkim obecnym posłom materiał analityczny, w którym Związek Zawodowy Pracowników Policji postulował o zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników Policji w 2020 roku. Zgodnie z § 1 pkt 3 Porozumienia zawartego w dniu 29 września 2018 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji od dnia 1 stycznia 2020 roku pracownicy mają otrzymać podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.

Według naszych wyliczeń w projekcie budżetu na rok 2020 nie zabezpieczono środków na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Policji gwarantowaną podpisanym ze stroną rządową porozumieniem.

Niedoszacowanie budżetu na rok 2020 wynosi kwotę niezbędną do osiągnięcia zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi poziomu płacy minimalnej w wysokości 2 600 zł dla pracowników Policji, z wyłączeniem z tej wielkości dodatku stażowego.

Problem ten dotyczy ponad 4 600 pracowników, czyli blisko 1/5 wszystkich osób zatrudnionych w Policji ‼

Przewidujemy, że po zrealizowanej podwyżce o 6% zgodnie z podpisanym Porozumieniem ponad 2 100 osób, nie osiągnie płacy minimalnej określonej na rok 2020.


Jednocześnie powstaje problem z pracownikami na wyżej zaszeregowanych stanowiskach, którzy adekwatnie do wykonywanej pracy zarabiają obecnie powyżej 2 600 zł. Bezwzględnie należy zatrzymać efekt corocznego zmniejszania się różnicy kwotowej pomiędzy płacą minimalną, a płacą otrzymywaną przez pozostałych pracowników, powodujący zaburzanie systemu wynagrodzeń w Policji. Musimy zatrzymać spłaszczanie siatki wynagrodzeń, w której stanowiska pomocnicze i obsługi oraz stanowiska specjalistyczne i samodzielne posiadają zbliżony lub ten sam poziom wynagrodzenia.

Przypomnieliśmy zebranym na komisji, że Kodeks pracy wprost wskazuje, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (art. 183c § 1). Brak zasilenia dodatkowymi środkami finansowymi spowoduje łamanie tego zapisu, gdyż za pracę o różnej wartości pracownicy w Policji posiadają jednakowe lub bardzo zbliżone wynagrodzenie.

Danuta Hus dwukrotnie zabierała głos na przedmiotowym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconym analizie projektu budżetu na rok 2020. Zainteresowała posłów problemem pracowników Policji. W efekcie posłowie, wspomagając naszą Przewodniczącą, zadawali pytania adresowane do Dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysława Budzenia czy wystarczy środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w bieżącym roku zgodnie z porozumieniem podpisanym z ZZPP. Mętne odpowiedzi przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mocno nas zaniepokoiły utwierdzając w przekonaniu, że nie pomyliliśmy się w naszych wyliczeniach, a sformułowania, że kierownictwo Policji musi z własnych budżetów wygospodarować środki na wzrost płacy minimalnej m.in. poprzez "racjonalizację zatrudnienia" mocno zbulwersowały.


Dlatego w konkluzji posiedzenia Przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych zobligował Dyrektora Budzenia do spotkań ze stroną związkową, wypracowania wspólnych stanowisk w przedmiotowej sprawie i przedłożenie ich ponownie do komisji. Ponadto wyraził wstępną zgodę na zaplanowanie posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poświęconemu tylko zagadnieniom pracowników Policji.

Nadmieniamy również, że następstwem informacji uzyskanych na posiedzeniu z dnia 15 stycznia br. Związek Zawodowy Pracowników Policji wystosował do Pana Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo, o treści którego poinformujemy w następnym komunikacie.

marjory dnia styczeń 18 2020 14:48:22 ·
Strona 1 z 59 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?