Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 9,391
Najnowszy Użytkownik: ~Inhelry
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


CHOINKA W KWP W LUBLINIE
To już tradycja. Zarząd Terenowy ZZPP KWP w Lublinie również i w tym roku zorganizował zabawę choinkową. W imprezie mogli wziąć udział wszyscy chętni, którzy chcieli dać radość i rozrywkę swoim dzieciom w klimacie tradycji połączonej z elementami pokazów "ciekawostek" policyjnych.


W sali konferencyjnej KMP w Lublinie (sala konferencyjna KWP w Lublinie pozostaje nadal w remoncie), w zimowej aurze panującej przed feriami, rozbawione dzieciaki w ogóle nie spieszyły się do domów.

Oprawę muzyczno-animatorską całej imprezy prowadził DJ Bartex – Bartek Król z Lublina. Dzieci chętnie korzystały z atrakcji malowania twarzy wykonywanego przez profesjonalnie przygotowane dziewczyny ze studia Foto Art Oktaryna w Lublinie.


Ponadto zabawę ubarwiały pokazy ciekawostek policyjnych, w wykonaniu funkcjonariuszy SPAP KWP w Lublinie oraz psa służbowego wabiącego się Jabot, który grzecznie wykonywał polecenia swojego przewodnika z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Przemiłą atrakcją był również udział policyjnych maskotek, z którymi dzieci chętnie się fotografowały.

W tracie zabawy było mnóstwo różnych konkursów podczas których dzieci zdobywały nagrody. Dodatkowo wszystkie dzieci, w ramach profilaktyki prewencyjnej, zostały wyposażone w odblaski zapewniające im bezpieczeństwo na drodze.

Na zakończenie zabawy przybył Mikołaj, który oprócz paczek chętnie z dziećmi pozował do zdjęć, a także bawił rozmową i nagradzał najbardziej odważne z nich dodatkowymi upominkami.

Choinka "2019" cieszyła się największym zainteresowaniem z dotychczas zorganizowanych przez naszych związkowców imprez. Zgłoszonych do udziału było 108 dzieci, które prawie w komplecie przybyły na zabawę w towarzystwie swoich rodziców.

Nie można nie wspomnieć o wsparciu i pomocy w przebiegu imprezy, którą udzielili uczniowie z LO o profilu policyjnym w Lublinie oraz harcerka z ChL.


Jeszce raz wszystkim gorąco dziękujemy i... zapraszamy za rok.


marjory dnia luty 14 2019 22:03:50 ·
UZGODNILIŚMY WSTĘPNY SPOSÓB PODZIAŁU PODWYŻEK OD 01.01.2019 ROKU
W dniu 1 lutego 2019 roku w MSWiA odbyło się spotkanie Wiceministera Jarosława ZIELIŃSKIEGO z przedstawicielami związków zawodowych pracowników cywilnych resortu. Na tym spotkaniu nie mogło zabraknąć naszej organizacji związkowej, którą reprezentowały Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL.


Rozmowy dotyczyły ustalenia zasad podziału podwyżek wynagrodzeń, które zostały ujęte w Porozumieniach zawartych w ubiegłym roku pomiędzy ZZPP i NSZZPP a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od stycznia br. przewidziano wzrost wynagrodzeń o 300 zł na etat pracowniczy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Oto wstępna propozycja, która będzie stanowić punkt wyjścia do ustalenia szczegółowych zasad.
Kwota podwyżki 300 zł obejmuje wzrost tzw. wydatków relacjonowanych do wynagrodzeń tj. nagrody uznaniowe, jubileuszowe, odprawy emerytalno-rentowe oraz ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, które stanowią około 5% wynagrodzeń pracowników. Do rozdysponowania na podwyżki indywidualnych wynagrodzeń pozostaje 95% przyznanej kwoty podwyżki na 1 etat.
Tak więc z kwoty 300 zł musimy obligatoryjnie wydzielić 5%, co stanowi 15 zł. Następnie musi zostać odjęte 45 zł na sfinansowanie wzrostu wynagrodzenia z tytułu dodatku za wieloletnią pracę (za wysługę lat).
W efekcie każdy pracownik Policji zostanie objęty gwarantowaną kwotą podwyżki wynagrodzenia zasadniczego dla członków korpusu służby cywilnej i dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w kwocie 240 zł brutto (w przeliczeniu na etat). Podwyżka zostanie powiększona o indywidualny wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.
Łączna podwyżka wynagrodzenia obejmować więc będzie gwarantowaną kwotę podwyżki oraz wzrost wynagrodzenia z tytułu wysługi lat.


Opisana podwyżka wynikająca z Programu modernizacji zostanie ujęta na liście wynagrodzeń za miesiąc luty z wyrównaniem od 1 stycznia br.

Wracając do tematu rozmów w MSWiA na zakończenie warto zacytować słowa Sekretarza Stanu Jarosława ZIELIŃSKIEGO:
"... Cieszę się, że jest zgoda co do zasad wdrożenia tej podwyżki. W przewidzianym do opracowania i realizacji nowym Programie Rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa na lata 2021-2024, chcemy jeszcze mocniej postawić na kapitał ludzki, być może uda się wypracować jeszcze bardziej motywacyjny model podwyżek dla poszczególnych grup pracowniczych... ".

Zdjęcie: www.mswia.gov.pl

marjory dnia luty 04 2019 23:28:44 ·
PRZYSTĘPUJEMY DO WDRAŻANIA PODWYŻEK WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

W najbliższy piątek 1 lutego 2019 roku na godz. 10.00 w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5 w Warszawie zaplanowane zostało pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników Policji oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego.

W związku z powyższym do naszej organizacji związkowej wpłynęły już opracowane przez MSWiA zasady wdrożenia podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa od 1 stycznia 2019 roku – celem odniesienia się do treści w nich przygotowanych. Ponieważ są to ogóle zasady podziału kwot na podwyżki pracowników oraz propozycje zasad dokonywania podwyżek indywidualnych wynagrodzeń, na chwilę obecną nie wnosimy żadnych uwag do przygotowanej propozycji. Tym bardziej, że ucieszył nas fakt, iż MSWiA podzieliło pogląd dotyczący zasad podziału kwot na podwyżki pracowników Policji, który został zawarty w notatce opracowanej przez Związek Zawodowy Pracowników Policji, NSZZPP oraz stronę służbową pod przewodnictwem dra Tomasza SZANKINA w dniu 12 grudnia 2018 roku podczas prac Zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój zawodowy pracowników Policji.

Informujemy, iż niezwłocznie po zakończeniu spotkania zamieścimy komunikat z bardziej szczegółowymi danymi dotyczącymi wdrażania tak bardzo wyczekiwanych przez wszystkich podwyżek wynagrodzeń.


marjory dnia styczeń 30 2019 21:39:56 ·
JEST POROZUMIENIE RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO W SPRAWIE DODATKU STAŹOWEGO
W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Dialogu Społecznego, na posiedzeniu plenarnym, przyjęła stanowisko strony pracodawców i strony pracowników w sprawie wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę dodatku stażowego.

Kilka dni wcześniej tj. 17 stycznia br. w sprawie tej spotkał się Zespół problemowy RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych, który wypracował w tej sprawie porozumienie partnerów społecznych.

W trakcie obrad omówiono projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt przewiduje, że od 1 stycznia 2020 r., dodatek do wynagrodzenia przysługujący za staż pracy nie będzie uwzględniany przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W toku dyskusji stronie związkowej udało się przekonać stronę pracodawców nie tylko do poparcia tej propozycji, ale także do rozpoczęcia dyskusji na temat wyłączenia z katalogu składników, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostałych dodatków do wynagrodzenia. W tym celu zwrócono się do strony rządowej o pilne przedłożenie Radzie Dialogu Społecznego analizy skutków wyłączenia wszystkich dodatków z wynagrodzenia minimalnego. W przypadku doprowadzenia do takich rozwiązań wynagrodzenie minimalne stałoby się kategorią jednoskładnikową - wynagrodzeniem zasadniczym, przywracając właściwą funkcję dodatkom i składnikom wynagrodzenia.

Przypominamy, że powołana przez ustawę z 27 sierpnia 2015 roku Rada Dialogu Społecznego jako forum trójstronnej współpracy zastąpiła Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. W skład RDS ze strony społecznej wchodzą przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, stronę rządową reprezentują wskazani członkowie Rady Ministrów, przedstawiciele ministra pracy i ministra finansów. Funkcję przewodniczącego pełnią rotacyjnie przez rok przedstawiciele każdej ze stron – związkowców, pracodawców i rządu. Aktualnie roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego objęła Dorota GARDIAS - szefowa Forum Związków Zawodowych, w skład któtego wchodzi również nasza organizacja związkowa: Związek Zawodowy Pracowników Policji.

Źródło: www.opzz.org.pl

marjory dnia styczeń 30 2019 21:36:06 ·
TRZYNASTKA


marjory dnia styczeń 30 2019 08:54:10 ·
KONTYNUUJEMY PRACE W RAMACH ZESPOŁU KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DO WYPRACOWANIA DOBRYCH PRAKTYK

Z końcem 2018 roku wygasła decyzja nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia
27 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do wypracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji. Z olbrzymią radością przyjęliśmy do wiadomości fakt, iż w dniu 15 stycznia 2019 roku gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK - Komendant Główny Policji podjął decyzję w sprawie kontynuowania działalności zespołu w ramach nowej decyzji. Przewodniczącym zespołu nadal pozostaje niezastąpiony dr Tomasz SZANKIN – pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi. Członkami zespołu zostały zaś osoby wskazane przez Przewodniczących związków zawodowych zrzeszających pracowników Policji oraz osoby reprezentujące stronę służbową wskazane przez właściwych przełożonych Komendy Głównej Policji.

Z ramienia naszej organizacji związkowej w skład zespołu zostały ponownie powołane: Danuta HUS – Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP, która jednocześnie ma pełnić funkcję sekretarza zespołu.

Powołanie przez Komendanta Głównego Policji zespołu do wypracowania dobrych praktyk (… ) umożliwi kontynuowanie prac w ramach współpracy pracodawcy ze stroną społeczną w rozwiązywaniu problemów pracowników Policji. W szczególności zaś umożliwi wypracowanie możliwości sprawnego i efektywnego doskonalenia polityki kadrowo-finansowej, uzgadnianie, pozyskiwanie stanowisk i opinii związków zawodowych, a także wypracowywanie dobrych praktyk w obszarze motywowania, rozwoju i szkoleń pracowników Policji, które stanowią niezbędny element systemu motywacyjnego pracowników Policji. Stanowią również ważny element budowania zaangażowania pracowników w pracę na rzecz jednostek organizacyjnych Policji w wykonywanych zadań służbowych.

TUTAJ zamieszczamy decyzję Komendanta Głównego Policji Nr 4 z dnia 15 stycznia 2019 roku.

marjory dnia styczeń 29 2019 20:52:26 ·
NOWA KADENCJA, NOWE WŁADZE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W LUBLINIE
W dniu 21 stycznia 2019 roku w Jabłonnej k/Lublina odbyło się Wyborcze Posiedzenie Delegatów Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Lublinie.


Po wielu latach pracy w Prezydium decyzję o nie kandydowaniu na nową kadencję Zarządu podjął nasz kolega Józef ĆWIKLIŃSKI. Przewodniczący Zarządu Marek KOŁODZIEJCZYK serdecznie podziękował ustępujacemu Wiceprzewodniczącemu za wiele wytężonej pracy na rzecz ZW FZZ w Lublinie oraz wręczył uroczysty adres na Jego ręce. Wszyscy delegaci dołączyli się do podziękowań i życzeń nagradzając Kol. Józefa ĆWIKLIŃSKIEGO gorącymi brawami.

W efekcie przeprowadzonych wyborów głosami delegatów zostało wybrane nowe Prezydium Zarządu Wojewódzkiego FZZ w Lublinie. Pełny skład Prezydium na nową kadencję stanowią:
Marek KOŁODZIEJCZYK – Przewodniczący ZW FZZ w Lublinie (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy),
Artur GARBACZ – Wiceprzewodniczący (NSZZ Policjantów woj. lubelskiego),
Marzena SIEK – Wiceprzewodnicząca (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych),
Elżbieta WARSZAWSKA – Wiceprzewodnicząca (Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy),
Joanna STEC-TRZPIL – Wiceprzewodnicząca (Związek Zawodowy Pracowników Policji),
Elżbieta CHODZYŃSKA – Wiceprzewodnicząca (NSZZ Solidarność 80),
Eryk OSTAPIUK – Wiceprzewodniczący (Związek Zawodowy Pracowników PGE Dystrybucja).


Gratulujemy wybranym władzom i życzymy sukcesów w pracy związkowej. Szczególne gratulacje składamy Joannie STEC-TRZPIL delegatce z naszej organizacji związkowej, która została wybrana na funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Forum. Oprócz niej członkiem Zarządu został SKARBNIK z Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP kol. Wojciech MAKOCHOŃ.

Dla przypomnienia Forum Związków Zawodowych (FZZ) to ogólnopolska struktura (centrala) związkowa, niezależna, niezwiązana z żadnym ugrupowaniem politycznym. Forum Związków Zawodowych zrzesza ponad 300 tys. członków i obejmuje swoim działaniem ponad połowę działów gospodarki według PKD. Jest więc organizacją reprezentatywną w rozumieniu zapisów Ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego. Pod względem liczby członków zajmuje wśród central związkowych III miejsce, po OPZZ i NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiciele FZZ prowadzą dialog ze stroną rządową w ramach Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych.

We wszystkich województwach utworzono struktury terenowe. Reprezentanci FZZ uczestniczą:
- w pracach wojewódzkich komisji dialogu społecznego, którym przewodniczą wojewodowie,
- w radach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia,
- w wojewódzkich radach zatrudnienia.

Zarząd Wojewódzki FZZ w Lublinie aktualnie zrzesza 64 zakładowych organizacji i federacji związkowych.

marjory dnia styczeń 24 2019 21:19:57 ·
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POLICJI PODCZAS NARADY SŁUŻBY KIEROWNICZEJ POLICJI, WSPOL W SZCZYTNIE, 14.01.2019 R. C.D.

Oto ostatnia część relacji ze wspólnego wystąpienia: Danuty HUS i Małgorzaty LEWICKIEJ - Przewodniczących dwóch największych, reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających około 30% wszystkich pracowników Policji z całego kraju, podczas narady kadry kierowniczej Policji w WSPol w Szczytnie w dniu 14 stycznia br. Uzupełniając poprzedni komunikat przybliżymy zainteresowanym kolejne części prezentacji i wypowiedzi naszych związkowych koleżanek.

Po zakończeniu części związanej z podsumowaniem pracy związkowej w 2018 roku nastał czas na przybliżenie planów ZZPP i NSZZPP w 2019 roku:

- Podwyżki i ustalania zasad podziału środków, zarówno tych od stycznia, jak i dodatkowo wypertraktowanych przez nasze organizacje związkowe od lipca br. to duże wyzwanie i ciężka praca.

- Jeszcze więcej wysiłku wymagać od nas będzie podjęcie działań na nowym wieloletnim programem rozwoju Policji na lata 2021-2024. W aspekcie tego wyzwania przypomnieliśmy, że teraz nastał czas w inwestowanie w najważniejsze ogniwo każdej organizacji - w LUDZI. Dlatego zamierzamy inspirować decydentów, w tym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do wygospodarowania dodatkowych środków finansowych, również w bieżącym roku, z przeznaczeniem dla pracowników Policji.

- Planujemy stałe dostarczanie argumentów Ministrowi w celu ułatwienia pozyskiwania środków zewnętrznych na wzrost wynagrodzeń naszej grupy zawodowej.

- Planujemy również wznowienie prac Grupy Roboczej Forum Dialogu Społecznego przy MSWiA do spraw statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach i kontunuowanie prac nad wpisaniem pracowników Policji do ustawy o Policji.

- Kolejnym przedsięwzięciem na rok bieżący jest praca naszych przedstawicieli w ramach Zespołu Komendanta Głównego Policji do określenia dobrych praktyk w zakresie rowoju kariery zawodowej pracowników Policji. Tej części wypowiedzi koleżanki poświęciły więcej czasu przybliżając kierownictwu uczestniczącemu w naradzie potrzebę prac takiego zespołu. Podkreśliły to, że zespół to wsparcie kadry kierowniczej w doskonaleniu systemu zarządzania kapitałem ludzkim Policji oraz zaapelowały o inspirowanie nas pomysłami, o wskazywanie kierunków i potrzeb działań Zespołu w bieżącym roku. Potrzeby zmian i naprawa wieloletnich zaniedbań, głównie w zakresie kształtowania norm prawnych dotyczących wynagrodzeń pracowników, ale i stworzenie właściwych warunków do pracy, w tym budowanie konkurencyjności wynagrodzeń, stworzenie czytalnego motywacyjnego systemu wynagradzania oraz eliminowanie występujących nieprawidłowości to priorytety, które powinny przyświecać obu stronom, nie tylko związkowej. Dlatego prelegentki - przedstawicielki Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz NSZZPP w tym miejscu wystąpienia zaakcentowały i podkreślały rolę partnerstwa w relacji na linii związek zawodowy - kierownictwo polskiej Policji.


Apel o docenianie pracowników, nie zapominanie o nas podczas uroczystych zbiórek, zebrań, nie zapominanie o nagradzaniu za efektywne wykonywanie zadań i motywowanie do wydajniejszej pracy, w tym stosowanie form gratyfikacji finansowych i niematerialnych wyrazów uznania kończył wypowiedzi Danuty HUS - Przewodniczącej ZZPP i Małgorzaty LEWICKIEJ - Przewodniczącej NSZZPP.

Prelegentki swoją wspólną wypowiedzią wzbudziły dużo pozytywnych emocji wśród zebranego kierownictwa, a wśród nas - uczestniczących w naradzie działaczy związkowych - duże uznanie i szacunek. Dlatego nie mogło być inaczej i występujące na naradzie Przewodniczące zostały nagrodzone gromkimi brawami.


Podsumowując: zarówno nasza prezentacja, jak i wypowiedzi Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw WewNętrznych i Administracji Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz prowadzącego naradę nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA - I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nie pozostawiają wątpliwości: współpraca kierownictwa ze związkami zawodowymi winna stać zawsze na wysokim poziomie. Gdy łączymy siły osiągamy więcej. Synergia to efekt wynikający ze współpracy dający wyższy wynik niż suma starań poszczególnych organizacji, niż suma starań związków i pracodawców działających rozdzielnie. Pamiętajmy o tym: RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!marjory dnia styczeń 23 2019 19:56:24 ·
WYSTĄPIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW POLICJI PODCZAS NARADY SŁUŻBY KIEROWNICZEJ POLICJI, WSPOL W SZCZYTNIE, 14.01.2019 R.
W programie narady służbowej kadry kierowniczej Policji, która odbywała się w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w dniach 13 - 15 stycznia 2019 roku, na dzień 14 stycznia zaplanowane zostały wystąpienia: Danuty HUS i Małgorzaty LEWICKIEJ - przedstawicielek dwóch największych, reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających około 30% wszystkich pracowników Policji z całego kraju. Pierwotnie miały to być dwa rozłączne wystąpienia o różnych, choć zbliżonych tematykach. W ramach współpracy związków, którym przyświeca wspólny cel osiągania jak najlepszych efektów dla pracowników Policji, a nie wzajemna rywalizacja, została podjęta decyzja o przygotowaniu jednej prezentacji, która przez obie Panie Przewodniczące została przedstawiona naprzemiennie wszystkim zebranym na naradzie komendantom każdego szczebla. Dla przypomnienia uczestnikami narady było: kierownictwo Komendy Głównej Policji z Komendantem Głównym Policji na czele oraz Dyrektorami biur KGP, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendanci Wojewódzcy/Stołeczny Policji, Komendanci Szkół Policji, Dyrektor CLKP, Rzecznik Prasowy KGP, Pełnomocnicy KGP, Audytor Wewnętrzny KGP, Kierownik SOP KGP, Naczelnicy Zarządów CBŚP, Naczelnicy Wydziałów BSWP, Komendanci Miejscy/Powiatowi/Rejonowi Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji.


Dla takiego forum Panie Przewodniczące ZZPP oraz NSZZPP w pierwszej części wystąpienia przybliżyły sytuację pracowników Policji. Rozpoczęły od przypomnienia liczebności naszej blisko 25 tysięcznej grupy zawodowej, która jest pięciokrotnie większa niż wszyscy pozostali pracownicy służb naszego resortu. Nie wszyscy wiedzą, że jest nas więcej niż funkcjonariuszy Straży Granicznej, Służby Celnej i Służby Ochrony Państwa łącznie. Niestety z roku na rok nas ubywa. Na pokazywanym podczas przemówienia slajdzie wykazane zostało jak w ciągu ostatnich 5 latach zwiększa się wakat stanowisk pracowniczych i już osiągnął dwukrotną wielkość od tej z 2013 roku. Główną przyczyną takiej sytuacji są rażąco niskie płace, które są najniższe w całym resorcie spraw wewnętrznych, a niewykluczone również w całej administracji rządowej. Na dowód takiej tezy został przedstawiony fragment zestawienia Szefa Służby Cywilnej, w którym to od wielu lat komendy powiatowe Policji zejmują ostatnie miejsce z najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. Sytuacja z wynagrodzeniami pracowników bezmnożnikowych również nie jest najlepsza. Ponad 45% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń w 2018 roku miało wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł, co stanowi około 1800 zł netto.

Zgodnie ze statutowymi zadaniami naszych organizacji związkowych zarówno Związek Zawodowy Pracowników Policji, jak i NSZZ Pracowników Policji wykazały się aktywnością i zaangażowaniem w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji pracowników Policji. Dlatego w kolejnej części prezentacji zostały przedstawione wszystkie najważniejsze działania reprezentatywnych związków zawodowych podjęte w 2018 roku. Jednym z przytoczonych działań były wystąpienia naszych związków w sprawie zwiększania środków finansowych na nagrody dla pracowników Policji. W prezentacji Zastępcy Komendanta Głównego Policji ds. logistyki nadinsp. Dariusza AUGUSTYNIAKA znalazł się slajd potwierdzający efekty tych wystąpień i skalę dodatkowych nagród, poza limitem wynikającym z corocznego wyliczenia w wielkości 3% wynagrodzeń. Łączna kwota dodatkowych środków przeznaczonych na nagrody dla pracowników Policji wyniosła 5 milionów 278 tysięcy zł.


C.D.N.


marjory dnia styczeń 20 2019 23:29:28 ·
NARADA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI 13-15.01.2019 R. W WSPOL W SZCZYTNIE C.D.

W dniach 13-15 stycznia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji. Wśród uczestników narady znaleźli się: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nadzorujący Policję Jarosław ZIELIŃSKI, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK, jego zastępcy nadzorujący poszczególne piony, a także przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz CZARTORYSKI. Ponadto w naradzie udział wzięli komendanci wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w kraju, do szczebla powiatowego oraz przedstawiciele związków zawodowych. Jak widnieje w poprzednim komunikacie Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały: Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL oraz Dorota GIELECIŃSKA.

Celem narady było podsumowanie pracy policjantów i pracowników Policji w 2018 roku, omówienie ocen wystawionych Policji przez społeczeństwo, a także wyznaczenie priorytetów na rok 2019.

Gen. insp. Jarosław SZYMCZYK podsumowując ubiegły rok zwrócił uwagę, że największą wartością Policji są ludzie, którzy w niej służą.


Minister Jarosław ZIELIŃSKI podczas swojej wypowiedzi podkreślił, że na dobrą ocenę polskiej Policji ma wpływ nie tylko codzienny trud 100 tysięcy funkcjonariuszy, ale również blisko 25 tysięcy pracowników Policji. Zdecydowanie zaznaczył rolę pracowników dla prawidłowego funkcjonowania całej organizacji. Zwrócił także szczególną uwagę, zebranym na naradzie komendantom, o obowiązku współpracy kierownictwa ze stroną społeczną - związkami zawodowymi działającymi na rzecz całego środowiska policyjnego.

Zaznaczyć należy, że temat związków zawodowych przewinął się na naradzie jeszcze kilkakrotnie.
Miedzy innymi podczas wypowiedzi I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA zastępujacego w większej części narady Komendanta Głównego Policji, który w związku z tragicznym wydarzeniem związanym z ugodzeniem nożem prezydenta Gdańska Pawła ADAMOWICZA został zobligowany przez Ministra SWiA Joachima BRUDZIŃSKIEGO do powrotu do Warszawy.
Nadinsp. Andrzej SZYMCZYK w podsumowaniu narady silnie zaakcentował wagę dobrej, partnerskiej współpracy na linii strona służbowa i strona społeczna. Przypomniał zebranemu kierownictwu o obowiązku prowadzenia konstruktywnego dialogu ze związkami zawodowymi, w tym również o uzgadnianiu zasad podziału nagród.

Te dwa głosy: Ministra Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dra Andrzeja SZYMCZYKA w znaczący sposób podkreśliły rolę związków zawodowych działających w Policji. Uczuliły komendantów na jakość współpracy z działaczami związkowymi, którzy stanowią ważny łącznik między strategicznym działaniem kierownictwa a szeregowymi pracownikami. Zaznaczył również, że współpraca i partnerstwo powinny przyświecać działaniom obu stron!

Na podkreślenie zasługują również wystąpienia samych związkowców: zarówno Rafała JANKOWSKIEGO - Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, jak i przedstawicieli związków pracowniczych. To ewenement w skali historii Policji, bo wspólną prezentację i wypowiedź wygłosiły na przemian: Danuta HUS - Przewodnicząca naszej organizacji związkowej oraz Małgorzata LEWICKA - Przewodnicząca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracowników Policji. Wysoką ocenę takiej postawy wystawił nadinsp. Andrzej SZYMCZYK, który docenił również merytorykę wystąpienia naszych związkowych reprezentantek.


Zdjęcie: www.policja.pl

marjory dnia styczeń 17 2019 22:01:36 ·
NARADA SŁUŻBOWA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI, SZCZYTNO 2019
W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie trwa narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji podsumowująca pracę w 2018 roku i określająca trendy i zadania na rok 2019.


Zgodnie z zaproszeniem Pana Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława SZYMCZYKA w naradzie udział biorą przedstawicielki naszej organizacji związkowej:
Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP,
Joanna Stec-Trzpil - Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP
oraz Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.


W programie narady umieszczone zostało wystąpienie Przewodniczącej Danuty HUS.
O szczegółach poinformujemy w terminie późniejszym.


marjory dnia styczeń 14 2019 16:16:15 ·
Strona 3 z 53 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?