Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 8
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 10,609
Najnowszy Użytkownik: ~Vitaliyhaw
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

W dniu 27 sierpnia 2019 roku rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2020.

Projekt ustawy zakłada, że w przyszłym roku wydatki budżetu państwa zostaną zrównoważone wpływami i wyniosą 429,5 mld zł. Oznacza to, że budżet na 2020 r. ma być pierwszym budżetem bez deficytu od 1990 r.

Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2020 jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz od 1990 r. planujemy budżet bez deficytu. Nasz projekt nie tylko gwarantuje stabilność finansów publicznych, ale zapewnia też finansowanie kluczowych społecznych i rozwojowych programów rządu m.in.: programu 500+ na pierwsze dziecko, przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych czy obniżenia podatku PIT” – podkreślił minister finansów Marian Banaś.

Zrównoważenie budżetu jest możliwe dzięki istotnemu uszczelnieniu systemu podatkowego – w ciągu ostatnich lat wpływy podatkowe zwiększyły się o około 100 mld zł. W dużej mierze to zasługa zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów, reformy Krajowej Administracji Skarbowej i doskonałej współpracy z profesjonalnie zarządzanymi służbami" – dodał minister.

Najważniejszym zadaniem rządu pozostaje utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych, wspieranie wzrostu gospodarczego i kontynuacja prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, szczególnie aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej. Projekt budżetu na rok 2020 uwzględnia limit wyznaczany przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteria dotyczące deficytu nominalnego (3 proc. PKsmiley sektora instytucji rządowych i samorządowych.

W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł oraz limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł.
Całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa.

Projekt zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 0,3 proc. PKB.

W projekcie przewiduje się wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.) oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) na poziomie 2,5 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść nominalnie 6,3 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) 6,4 proc.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2020 rok zakłada:
- dochody budżetu środków europejskich: 71,4 mld zł,
- wydatki budżetu środków europejskich: 88,4 mld zł,
- deficyt budżetu środków europejskich: 17,0 mld zł.

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie mieć wpływ m. in. wzrost gospodarczy czy przewidywany wzrost inflacji, a także wdrożone i przygotowywane zmiany systemowe, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego.

Wpływ na dochody budżetowe w 2020 r. będą mieć również działania, dzięki którym osoby fizyczne skorzystają na zmniejszeniu obciążeń podatkiem PIT. Chodzi o:
- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu w polityce społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w polityce prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Zakłada się m. in.:
- finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego,
- finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
- realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap),
- podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r.,
- wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
- wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
- realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
- waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24%,
- zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (zaplanowano o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.),
- zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
- dalszy wzrost wydatków na zdrowie,
- finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
- zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,
- realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
- realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu do końca sierpnia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Następnie ponownie zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.

Z projektem ustawy można zapoznać się TUTAJ.


Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse/budzet-na-2020-r-bez-deficytu--po-raz-pierwszy-od-1990-r

marjory dnia sierpień 28 2019 21:49:36 ·
MARIUSZ KAMIŃSKI NOWYM MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
W dniu 14 sierpnia 2019 roku w Pałacu Prezydenckim minister Mariusz KAMIŃSKI odebrał z rąk prezydenta Andrzeja DUDY powołanie na stanowisko szefa MSWiA.

- Mam absolutne przekonanie, że Mariusz KAMIŃSKI, na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji, to właściwa osoba na właściwym miejscu - powiedział prezydent Andrzej DUDA.

- Resort nie wymaga żadnych radykalnych zmian. Jestem już po rozmowach ze wszystkimi szefami służb. Bardzo dobrze oceniam pracę podległych służb. Będziemy do końca kadencji prowadzili sprawy związane z bezpieczeństwem obywateli w sposób odpowiedzialny, profesjonalny i rzetelny – podkreślił minister Mariusz KAMIŃSKI.

W siedzibie MSWiA Elżbieta WITEK przekazała obowiązki nowemu ministrowi Mariuszowi KAMIŃSKIEMU.


Mariusz KAMIŃSKI urodził się 25 września 1965 r. w Sochaczewie. Ukończył Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jako przedstawiciel opozycyjnych organizacji studenckich brał udział w jednym z podzespołów Okrągłego Stołu. Jest współtwórcą Fundacji „Pamiętamy” działającej na rzecz upamiętnienia ŻOŁNIERZY Wyklętych.
W 1993 r. zakładał, a następnie przewodniczył stowarzyszeniu Liga Republikańska. W 1997 r. został wybrany na posła z listy ogólnopolskiej Akcji Wyborczej Solidarność.
W 2001 r. i 2005 r. uzyskiwał mandat jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości w okręgu warszawskim. W latach 2001-2002 był wiceprezesem partii Przymierze Prawicy. Następnie z tym ugrupowaniem przystąpił do PiS, w którym od 2004 r. do 2006 r. pełnił obowiązki prezesa regionu warszawskiego. W rządzie Kazimierza MARCINKIEWICZA był sekretarzem stanu w KPRM. 5 lipca 2006 r. zrezygnował z mandatu poselskiego. 6 lipca 2006 r. odebrał nominację na pełnomocnika ds. organizacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 3 sierpnia 2006 r. premier Jarosław KACZYŃSKI powołał go na szefa nowo utworzonego Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 13 października 2009 r. Donald TUSK odwołał go ze stanowiska. W styczniu 2011 r. ponownie wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach 2011 r. zdobył mandat poselski. 26 listopada 2011 r. został wybrany przez radę polityczną PiS na wiceprezesa partii. W 2015 r. ponownie wybrany na posła z listy PiS.

Od 2015 r. minister-członek Rady Ministrów w rządzie Beaty SZYDŁO i w rządzie Mateusza MORAWIECKIEGO. Na mocy rozporządzenia premiera uzyskał uprawnienia w zakresie koordynacji działalności służb specjalnych.

W 2010 r. prezydent Lech KACZYŃSKI odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Poseł na Sejm III, IV, V, VII, VIII kadencji.


Źródło: www.mswia.gov.pl


marjory dnia sierpień 19 2019 14:08:18 ·
ZMIANA NA STANOWISKU MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Premier Mateusz MORAWIECKI zwrócił się do Prezydenta Andrzeja DUDY o powołanie na stanowisko szefa MSWiA Mariusza KAMIŃSKIEGO. Powołanie nastąpi w przyszłym tygodniu, kiedy Pan Prezydent uzna to za stosowne - powiedział rzecznik rządu Piotr MÜLLER. Kamiński zastąpi na tym stanowisku Elżbietę WITEK, która 9 sierpnia 2019 roku została wybrana przez posłów na stanowisko marszałka Sejmu.

Elżbieta WITEK pełniła funkcję szefa resortu spraw wewnętrznych od czerwca br. W dniu 9 sierpnia, w związku z jej kandydaturą na marszałka Sejmu, została odwołana z dotychczasowego stanowiska przez Prezydenta na wniosek Premiera.

Nowym szefem MSWiA zostanie Mariusz KAMIŃSKI - minister, członek rady ministrów i koordynator ds. służb specjalnych. KAMIŃSKI połączy zarówno funkcję koordynatora służb, jak i szefa MSWiA.

Elżbieta WITEK, tymi słowami pożegnała się z naszym resortem:
"W związku z zakończeniem pełnienia funkcji Ministra SWiA, pragnę przekazać wszystkim Państwu - funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym służb oraz instytucji podległych Ministrowi - szczególne podziękowania za wspaniałą i pełną zrozumienia współpracę.
Życzę Wam dalszego rzetelnego wykonywania obowiązków, które są tak potrzebne nam społeczeństw
u."


Źrodło: www.pap.pl

marjory dnia sierpień 12 2019 09:22:16 ·
16 SIERPNIA DNIEM PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Jak informuje Departament Służby Cywilnej KPRM piątek (16 sierpnia) jest dniem pracującym w urzędach administracji rządowej.

Źródło: https://dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia sierpień 01 2019 23:16:19 ·
ŚWIĘTA POLICJI - OBCHODÓW CIĄG DALSZY
26 lipca 2019 roku w Belwederze odbyły się uroczystości Święta Policji obchodzone przez centralę polskiej Policji czyli Komendę Główną Policji.

Tę wyjątkową uroczystość w 100-lecie powstania Policji Państwowej zaszczyciło wielu gości, w tym przede wszystkim Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta WITEK oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław ZIELIŃSKI.

Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowali: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP, Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz Piotr BORYSIUK - Sekretarz Zarządu KGP ZZPP.
Podczas uroczystości nastąpiło nadanie nowego sztandaru Komendzie Głównej Policji. Ponadto Minister SWiA Elżbieta WITEK oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław SZYMCZYK wręczyli awanse i odznaczenia. 25 osób otrzymało Medale Za Długoletnią Służbę (złote, srebrne, brązowe), 24 policjantów i policjantek srebrne i brązowe odznaki Zasłużony Policjant, a 20 osób Medale Za Zasługi dla Policji (złote, srebrne, brązowe). 31 funkcjonariuszy Komendy Głównej Policji odebrało awanse na wyższe stopnie służbowe.
Jedną z odznaczonych w ten sposób osób był nasz związkowy kolega z Komendy Głównej Policji Piotr BORYSIUK. Brązowy Medal Za Zasługi dla Policji to odznaczenie dużej rangi. Serdecznie gratulujemy Koledze takiego prestiżowego wyróżnienia.


Na zakończenie uroczystości uhonorowano kolejne 21 osób Medalem Stulecia Utworzenia Policji Państwowej – odznaki okolicznościowej – nadawanej policjantom, pracownikom Policji oraz innym osobom w uznaniu ich zasług i osiągnięć w popularyzowaniu tradycji i dokonań Policji. Z olbrzymią dumą informujemy, że odznaki otrzymały nasze Przewodniczące: Danuta HUS i Dorota GIELECIŃSKA. Rozpiera nas duma, bo otrzymanie takiego, w pełni zasłużonego, odznaczenia to wyróżnienie nie tylko dla koleżanek Przewodniczących, ale i dla całego Związku.


Jest nam również bardzo miło poinformować, iż po oficjalnej części uroczystości w Belwederze biorący udział w obchodach przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji mieli okazję rozmawiać z Panią Minister Elżbietą WITEK. Padło wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem pracowników Policji. Wierzymy, że jest to dobry początek relacji z Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie dalszej poprawy warunków pracy i płacy naszej grupy zawodowej, motywując nas do dalszej, wytężonej, związkowej pracy.


marjory dnia lipiec 27 2019 00:51:42 ·
BARDZO WAŻNE SŁOWA MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI!24 lipca to data szczególna dla policjantów i pracowników Policji - data święta polskiej Policji. W tym wyjątkowym i jakże ważnym dla nas roku, tegoroczne, 100. już centralne obchody powstania Policji Państwowej, z udziałem najwyższych władz państwowych, przedstawicieli środowisk naukowych, stowarzyszeń, funkcjonariuszy, pracowników odbyły się w Warszawie na Zamku Królewskim, a następnie na Placu Marszałka J. Piłsudskiego. Szczegółowe relacje z uroczystości można znaleźć na stronach Policji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tego dnia padło bardzo wiele ważnych słów. My jednak przytoczymy i podkreślimy wypowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pani Elżbieta WITEK - poseł na Sejm RP, zaadresowała do nas - pracowników Policji, wiele słów, które - ze względu na wagę dla naszej grupy zawodowej - przytaczamy w całości:

"...9,2 mld zł przeznaczyliśmy na modernizację wszystkich służb mundurowych. Ale przed nami trzecia edycja programu. I tę trzecią edycję w sposób szczególny chcielibyśmy poświęcić Wam - Funkcjonariuszkom, Funkcjonariuszom ale także Pracownikom Cywilnym Policji.

I przez chwilę do Nich właśnie chciałabym się zwrócić.

SZANOWNI PAŃSTWO!

Wasza praca - Pracowników Cywilnych Policji - jest tak samo cenna i ważna jak każdego funkcjonariusza w mundurze.

Bez Was, Policja nie mogłaby normalnie funkcjonować.

Bardzo Wam za to DZIĘKUJEMY.

Miałam okazję być w poniedziałek w Szkole Policyjnej w Słupsku i rozmawiać z Pracownikami Cywilnymi. I cieszę się, że mimo, że zarabiają mniej od mundurowych powiedzieli, że nigdy nie zamieniliby tej pracy na inną.

Bo tworzycie jedną, wspaniałą Drużynę. Tworzycie jedną, wielką Rodzinę..."

Nie ma co ukrywać - jesteśmy bardzo zbudowani słowami Pani Minister. Zwłaszcza w kontekście dalszych starań Związku Zawodowego Pracowników Policji oraz pozostałych organizacji związkowych o poprawę warunków pracy i wynagradzania Pracowników Cywilnych Policji.

Słów Pani Minister Elżbiety WITEK - poseł na Sejm RP słuchało całe kierownictwo Policji, słuchali wszyscy komendanci wojewódzcy i Stołeczny Policji, słuchali dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji...


Dla nas bardzo ważne słowa i bardzo ważne wydarzenie.

Oficjalna relacja z uroczystości ze strony Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji TUTAJ


źródło: https://www.gov.pl/web/mswia


marjory dnia lipiec 25 2019 00:04:56 ·
ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĘTA POLICJI


marjory dnia lipiec 24 2019 15:02:15 ·
JUBILEUSZ PONAD PODZIAŁAMI


marjory dnia lipiec 23 2019 21:41:45 ·
UWAGA!! RUSZA PRZYZNAWANIE PODWYŻEK PRACOWNIKÓW POLICJI!!

Podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji będą wypłacone w pensjach za miesiąc lipiec br. Taką decyzję podjęło, po naszych wielu interwencjach i prośbach o przyspieszenie przesłania stanowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Komórki kadrowe i finansowe mają mało czasu, by wywiązać się z tego zadania. Niemniej jednak cieszymy się, że w końcu uda się sfinalizować, te często kwestionowane przez niedowiarków, podwyżki lipcowe wypertraktowane podczas prac Związku Zawodowego Pracowników Policji i Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji we wrześniu ubiegłego roku.

TUTAJ pismo Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, Pana Władysława BUDZENIA do Komendanta Głównego Policji, Pana gen. insp. Jarosława SZYMCZYKA z dnia 19 lipca 2019 roku.


marjory dnia lipiec 20 2019 10:24:10 ·
100 ROCZNICA POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ - OBCHODY NA DOLNYM ŚLĄSKU.
ŚWIĘTO POLICJI TO RÓWNIEŻ NASZE ŚWIĘTO!

KILKA REFLEKSJI PRZED 100. ROCZNICĄ POWSTANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ.

Święto Policji, to data szczególna dla środowiska policyjnego. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji. Uroczystości dolnośląskich obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, w których udział wzięli udział Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Elżbieta Witek - poseł na Sejm RP oraz Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, odbyły się na pl. Wolności we Wrocławiu. Oprócz uroczystego apelu, mieszkańcy mieli możliwość obejrzeć m.in.: występy policyjnej orkiestry, sprzętu Policji i innych służb. Starsi i młodsi mogli również poznać ciekawe rzeczy dotyczące pracy Policji.

Szczegółową relację z obchodów znaleźć można na stronie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz oficjalnej stronie Polska Policja - www.policja.pl. My tutaj skupimy się na przytoczeniu dwóch wypowiedzi: Pani Minister oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, adresowanych do nas - pracowników Policji.

Elżbieta WITEK- Szefowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, oprócz podziękowań i życzeń dedykowanych policjantom, wypowiedziała kilka słów w naszym kierunku: "Jesteście ludźmi wykształconymi, z ogromnym doświadczeniem. Bez Was Policja nie mogłaby działać. Pamiętajcie, że razem z funkcjonariuszami tworzycie drużynę, która sprawnie działa..."

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Tomasz TRAWIŃSKI - gospodarz uroczystości, pogratulował zaś policjantom i pracownikom Policji awansów i odznaczeń. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom za służbę, za ofiarność, za oddanie, za wszystko to, co nierozłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta. Podziękował również pracownikom Policji, którzy swoją rzetelną pracą gwarantują sprawne funkcjonowanie naszej formacji i wspierają nas każdego dnia.

W aspekcie wiecznego słuchania o tym, że Polska Policja to funkcjonariusze, funkcjonariusze i jeszcze raz funkcjonariusze... miło, że na tych jakże ważnych obchodach 100. rocznicy powstania Policji Państwowej nie zabrakło wypowiedzi na temat pracowników. Pracowników Policji, którzy, choć zawsze w cieniu funkcjonariuszy, rzetelnie, z zaangażowaniem i fachowością realizują swoje obowiązki. Zadania i obowiązki, bez których - jak to powiedziała Elżbieta WITEK - nie byłoby SPRAWNEJ Policji.

PS. Przy okazji - Zarząd KGP Związku Zawodowego Pracowników Policji - zaprasza do udziału w uroczystościach Święta Policji 2019! I w terenie, i szczególnie w uroczystościach centralnych - TUTAJ szczegóły.


Źródło informacji

1) https://twitter.com/MSWiA_GOV_PL

2)
http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl


marjory dnia lipiec 19 2019 19:09:37 ·
PODWYŻKI LIPCOWE CORAZ BLIŻEJ

W związku z dynamicznie zwiększając się ilością pytań dotyczących podwyżek pracowników Policji zagwarantowanych od 1 lipca br. przez porozumienia podpisane przez MSWiA i dwie największe organizacje związkowe zrzeszające pracowników Policji, w tym naszą - Związek Zawodowy Pracowników Policji (porozumienie dla przypomnienia TUTAJ) podajemy do wiadomości kolejny etap ustaleń w przedmiotowej kwestii.

W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 4 czerwca 2019 roku KK-47/2019 (pismo TUTAJ), Biuro Finansów KGP w dniu 3 lipca br. przedstawiło Panu Komendantowi Głównemu Policji gen. insp. dr. Jarosławowi SZYMCZYKOWI swoje stanowisko w sprawie wdrażania podwyżek pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku.

Stanowisko KGP TUTAJ.

Z radością przyjęliśmy decyzję Pana Komendanta Głównego Policji, który pomimo obaw podległego mu Biura Finansów, zaakceptował propozycję naszej organizacji - Związku Zawodowego Pracowników Policji, popartą przez pozostałe związki zawodowe.
Zagwarantowanie w tej podwyżce 50% środków z wakatów jest naszym zdaniem dobrą propozycją "spotkania się po środku". Ustępstwo w tej kwestii ze strony związku to z jednej strony wykazanie się odpowiedzialnością za organizację jaką jest Polska Policja, a z drugiej strony udowodnienie, że priorytetem jest człowiek, nie wakat, który zgodnie z meldunkami kadrowymi przez okres ostatniego roku nigdy nie wynosił mniej niż 1000 w skali kraju.


Nadmieniamy, iż z poczynionych przez nas ustaleń wynika, iż Komendant Główny Policji stanowisko w sprawie podwyżek przedłożył już do Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Musimy więc znowu uzbroić się w cierpliwość i poczekać teraz na odzew ze strony szefostwa naszego resortu.


marjory dnia lipiec 10 2019 21:26:45 ·
Strona 3 z 56 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?