Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 9,391
Najnowszy Użytkownik: ~Inhelry
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


KALENDARZ ZZPP 2019
Jest tak uroczy, że trudno się nim nie podzielić. Oto kalendarz Związku Zawodowego Pracowników Policji na rok 2019.
marjory dnia styczeń 07 2019 22:16:22 ·
O PRACACH ZZPP W 2018 ROKU W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

Skończył nam się rok 2018. W skrócie przytaczamy najważniejsze działania i prace podjęte i zrealizowane przez Związek Zawodowy Pracowników Policji w tym okresie i zdecydowanie stwierdzamy, że to był dobry rok.
I to wszystko w dużej mierze dzięki WAM - naszym związkowcom! Bez Was i bez Waszej lojalności polegającej np. na członkostwie w naszej organizacji związkowej, nie moglibyśmy pracować nad poprawianiem sytuacji pracowników Policji. Dziękujemy więc Wam za okazanie zaufanie, zapraszamy do wspólnej pracy i z niecierpliwością czekamy na to, co przyniesie nam nowy rok 2019. Wiadomo, że nie bez wysiłku i starań, więc życzmy sobie nawzajem, by nie zabrakło nam sił i cierpliwości do pracy w 2019 roku. Zakładamy i wierzymy: w NOWYM DOBRYM ROKU!

Tymczasem polecamy zerknięcie do naszego związkowego kalendarium 2018:


- w dniu 4 stycznia 2018 roku podpisanie porozumienia określającego zasady współpracy Komendanta Głównego Policji z zarządami organizacji związkowych, które zrzeszają pracowników Komendy Głównej Policji. Sygnatariuszem z Zarządu Komendy Głównej Policji Związku Zawodowego Pracowników Policji była kol. Dorota GIELECIŃSKA;

- 8-9 stycznia 2018 roku w Wyższej Szkole Policji odbyła się narada roczna kierownictwa MSWiA: Mariusza BŁASZCZAKA i Jarosława ZIELIŃSKIEGO oraz kierownictwa polskiej Policji. Głównym jej tematem było podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział wzięły dwie przedstawicielki ZZPP Danuta HUS i Dorota GIELECIŃSKA;

- w dniu 27 stycznia 2018 roku odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski, którego celem było zebranie środków na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. W tym charytatywnym przedsięwzięciu udział wzięła Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji;

- okres styczeń - luty 2018 roku udział naszych przedstawicieli w odprawach rocznych podsumowujących pracę poszczególnych jednostek Policji w całym kraju;

- w dniu 14 lutego 2018 roku pisemne wystąpienie ZZPP do Pana Joachima BRUDZIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przedstawienia problemów pracowników Policji (nie tylko finansowych) oraz propozycji ich rozwiązań. Pismo TUTAJ;

- w dniach 21-23 lutego 2018 roku posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP w Broku połączone ze szkoleniami: finansowym oraz z zakresu zarządzania wynagrodzeniami w jednostkach Policji;

- w dniu 6 marca 2018 roku kolejne pisemne wystąpienie naszej organizacji związkowej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zawierające obszerne przedstawienie problemów nurtujących grupę zawodową, jaką są pracownicy Policji. Pismo dla przypomnienia TUTAJ ;

- w dniu 15 marca 2018 roku spotkanie Przedstawicieli ZZPP z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachimem BRUDZIŃSKIM. Podczas spotkania Danuta HUS, Józef ĆWIKLIŃSKI oraz Joanna STEC-TRZPIL poruszyli szereg spraw związanych z funkcjonowaniem pracowników w środowisku policyjnym. Wnosiliśmy o rozwiązanie przedstawionych problemów przez Pana Ministra SWiA;

- w dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Szczyrku odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla przewodniczących zarządów terenowych/wojewódzkich i krajowych naszej organizacji związkowej;

- w dniu 14 maja 2018 roku udział Danuty HUS i Ryszarda WOŁOSZCZAKA w V Kongresie Forum Związków Zawodowych;

- w dniach 13-15 czerwca 2018 roku posiedzenie KK w Janowie Lubelskim, które oprócz realizacji statutowych zadań związku dzięki życzliwości dr Tomasza SZANKINA - Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi połączone zostało ze szkoleniem na temat budowania konkurencyjności wynagrodzeń w oparciu o realizację "Programu Modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020";

- w czerwcu 2018 roku do naszej organizacji związkowej dołączył nowy zarząd. Powstał Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji;

- w dniu 19 czerwca 2018 roku wystąpienie Danuty HUS do Pana Komendanta Głównego Policji o przeznaczenie dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji, na które w dniu 18 lipca 2018 roku otrzymaliśmy odpowiedź o 500 tysiącach zł przyznanych przez Pana Generała na ten cel. Pismo TUTAJ;

- lipiec 2018 roku poparcie przez ZZPP akcji protestacyjnej służb mundurowych;

- 19 lipca 2018 roku udział Danuty HUS, Joanny STEC-TRZPIL i Joanny ROSICKIEJ w uroczystości odsłonięcia pod Tablicą Pamięci w Komendzie Głównej Policji tabliczek upamiętniających 5 funkcjonariuszy, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli na służbie,

- lipiec 2018 roku udział naszych przedstawicieli w centralnych, wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i miejskich obchodach Święta Policji 2018;

- w dniu 31 lipca 2018 roku skierowanie przez Danutę HUS zapytania do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. prac jakie podjął Minister odnośnie prognozowanego wzrostu wynagrodzeń dla podległych pracowników. Pismo TUTAJ;

- wrzesień 2018 roku udział członków ZZPP w XVII Jasnogórskich Spotkaniach Środowiska Policyjnego w 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;

- 6 września 2018 roku inicjowanie utworzenia wspólnego (razem z NSZZPP oraz ZZ MSWiAP) Komitetu Protestacyjnego reprezentującego pracowników Policji, pismo TUTAJ;

- tego samego dnia wystosowanie pisma do Pana Ministra SWiA nawołującego do podjęcia konstruktywnego dialogu pomiędzy stroną związkową a stroną rządową, pismo TUTAJ;

- cd. wrzesień 2018 roku opracowanie postulatów ZZPP, które planowaliśmy złożyć na ręce Prezydenta RP oraz Premiera RP;

- w dniu 14 września 2018 roku, po otrzymaniu informacji o planowanym spotkaniu strony rządowej z naszą organizacją związkową wystosowanie pisma do szefostwa MSWiA z przedstawieniem tematyki, którą ZZPP zaplanowało szczegółowo przedstawić kierownictwu resortu. Pismo TUTAJ i TUTAJ;

- w dniach 27-28 września 2018 roku dwudniowe rokowania strony rządowej z przedstawicielami ZZPP: Danutą HUS, Ryszardem WOŁOSZCZAKIEM i Joanną STEC-TRZPIL w sprawach od lat będących bolączkami naszej grupy zawodowej, w tym głównie w kwestii podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji;

- w dniu 28 września 2018 roku podpisanie porozumienia pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Sekretarza Stanu Jarosława ZIELIŃSKIEGO, w którym to m. in. wynegocjonowana została dodatkowa podwyżka wynagrodzeń pracowników Policji od lipca 2019 roku o kwotę 250 zł na etat, co dało nam perspektywę wzrostu płac pracowników Policji w 2019 roku o łączną kwotę 550 zł na etat. Porozumienie TUTAJ. Jednocześnie Pan Minister zadeklarował podjęcie działań w celu wygospodarowania dodatkowych środków finansowych w roku 2018 z przeznaczeniem dla pracowników Policji;

- w dniu 15 października 2018 roku wystąpienie Danuty HUS do Pana Komendanta Głównego Policji z prośbą o przeznaczeniu dodatkowych środków na nagrody dla pracowników Policji z okazji Święta Służby Cywilnej. W dniu 30 października ub. roku Pan Komendant podjął decyzję o przyznaniu nagród ze środków pozostających w Jego dyspozycji. W efekcie 1000 osób w kraju otrzymało po 1000 zł;

- w dniu 22 października 2018 roku udział przedstawicielki ZZPP Doroty GIELECIŃSKIEJ w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie RP, podczas którego rozdane zostały posłom ulotki-pisma z przedstawieniem nierozwiązanych od lat problemów pracowników Policji. TUTAJ dla przypomnienia treść tego dokumentu;

- w dniach 24-26 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP połączone ze szkoleniami naszych członków Związku. Jedno szkolenie pt. "Wpływ płacy minimalnej na na funkcjonowanie systemu wynagrodzeń w jednostkach Policji" przeprowadził dr Tomasz SZANKIN. Drugie szkolenie na temat "Wartościowania stanowisk w służbie cywilnej" przeprowadziła Pani Małgorzata LESZCZYŃSKA z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP;

- listopad 2018 roku udział przedstawicieli naszej organizacji związkowej w uroczystościach obchodów Święta Służby Cywilnej, które od wielu już lat uznawane jest również jako Święto wszystkich pracowników Policji w kraju;

- w dniu 4 grudnia 2018 roku udział Danuty HUS i Joanny STEC-TRZPIL w spotkaniu reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji z decydentami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tematyką spotkania była kontynuacja rokowań podjętych podczas podpisywania porozumień wrześniowych oraz podjęcie planów wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i socjalno-bytowej pracowników Policji. Tymczasowym, doraźnym efektem prowadzonych rozmów było podjęcie decyzji przez Pana Ministra o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach powiatowych Policji z przeznaczeniem na nagrody dla wszystkich pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej. Łączna kwota przeznaczona na nagrody wyniosła 2 miliony 600 tysięcy zł;

- w dniu 12 grudnia 2018 r. gdy tzw. „wspólna reprezentacja związków zawodowych” przedstawiała swój pełen pomówień apel, przedstawiciele naszej organizacji i NSZZPP wraz ze stroną służbową, w ramach prac Zespołu powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego Policji, przygotowali propozycję realizacji z dniem 1 stycznia 2019 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji ze środków "Programu Modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020". Projekt notatki przegotowanej przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi TUTAJ.

Podkreślić należy również, że przez cały 2018 rok podczas prac:

- Podzespołu problemowego ds. służb mundurowych w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog";

- Zespołu powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego Policji w sprawie opracowania dobrych praktyk ukierunkowanych na rozwój kariery zawodowej pracowników Policji;

- Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Sejmu RP, której obrady dot. m. in. prac nad ustawą budżetową na rok 2019;

- w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministrem Pawłem MAJEWSKIM dot. pracowników w informatyce policyjnej;

przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji wykazywali się aktywnością i zaangażowaniem w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji pracowników Policji oraz krok za krokiem podejmowali próby rozwiązywania problemów, małych i dużych, których - jak doskonale wiemy - nie brakuje w naszym środowisku zawodowym.

marjory dnia styczeń 06 2019 20:22:54 ·
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
marjory dnia grudzień 31 2018 18:09:03 ·
ŻYCZENIA
marjory dnia grudzień 23 2018 01:33:43 ·
GWIAZDKA DLA PRACOWNIKÓW POLICJI

Intensywne spotkania władz ZZPP i NSZZPP z kierownictwem służbowym KGP i MSWiA wprawdzie nie zaskutkowały dodatkową kwotą podwyżki, czego domagały się te dwie reprezentatywne organizacje związkowe, lecz nie pozostały bez echa:

- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczył kwotę 2 miliony 600 tysięcy zł na nagrody dla grupy pracowników o najniższych dochodach,

- Komendant Główny Policji wychodząc naprzeciw ciągle niedocenianej grupie pracowników Policji przeznaczył kwotę 1 miliona złotych na dodatkowe 2500 nagród w przedświątecznym okresie.


Dzięki takim decyzjom pracownicy otrzymają dodatkowe wsparcie skromnych budżetów domowych pozwalające sfinansować duże wydatki związane m. in. z organizacją świąt.

Gratulujemy wszystkim pracownikom, którym przyznane zostały nagrody.

Deklarujemy również, że Związek Zawodowy Pracowników Policji jako organizacja
powołana w celu prowadzenia działalności w zakresie obrony godności ludzkiej, praw obywatelskich
i pracowniczych pracowników Policji nie ustanie w swoich staraniach i z wielkim zaangażowaniem nadal będzie występować m. in. w celu pozyskiwania takich środków, o których napisaliśmy powyżej.marjory dnia grudzień 21 2018 21:43:49 ·
SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI
W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK.
Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani, Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, w tym Tomasz SZANKIN, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.


Na zaproszenie Komendanta Głównego Policji w uroczystościach udział wzięły Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL oraz Przewodnicząca KGP ZZPP Dorota GIELECIŃSKA.


Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii KRZYWDY, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.Źródło i fotografie: Jacek Herok - Policja 997

marjory dnia grudzień 20 2018 23:24:56 ·
KOMUNIKAT W ODPOWIEDZI NA APEL "WSPÓLNEJ REPREZENTACJI ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH"

W załączeniu prezentujemy komunikat opublikowany przez KKW NSZZ Pracowników i Związek Zawodowy Pracowników Policji w odpowiedzi na wystosowany w dniu 12 grudnia 2018 roku apel przez tzw. „wspólną reprezentację organizacji związkowych” pełen insynuacji i manipulacji deprecjonujących działania NSZZ Pracowników Policji i ZZPP na rzecz pracowników Policji. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem, można to zrobić klikając TUTAJ.
marjory dnia grudzień 15 2018 22:31:23 ·
ZMIANY W PŁACY MINIMALNEJ

Rząd chce zmian w płacy minimalnej.

W 2019 roku płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2250 złotych brutto. Do tej kwoty ma nie wliczać się dodatek stażowy - zakłada rządowy projekt.

Dzisiaj, 10 grudnia 2018 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej złożyło w Rządowym Centrum Legislacji projekt dotyczący zmian w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Projektowana regulacja zakłada rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyłączony ma być dodatek stażowy.

Jak wskazuje w uzasadnieniu MRPiPS, w obecnym stanie prawnym pracownik z dłuższym stażem pracy, otrzymując łączne wynagrodzenie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, może otrzymywać niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez stażu pracy) wykonująca jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości.

"W praktyce sytuacja taka powoduje niezadowolenie i poczucie niesprawiedliwości. (...) W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem" - czytamy w dokumencie.

Nowelizacja polega dokładnie na zmianie brzmienia art. 6 ust. 5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, poprzez dodanie do wymienionych tam wyłączeń: "dodatku do wynagrodzenia przysługującego za staż pracy".

Dotychczas na liście wyłączeń były cztery punkty. Płaca minimalna nie uwzględnia: nagrody jubileuszowej, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej.

Plan zakłada przyjęcie projektu przez Radę Ministrów jeszcze w tym roku.

Od 1 stycznia płaca minimalna w Polsce będzie wynosić 2250 złotych brutto. Oznacza to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu ze stawką tegoroczną. Dziś minimalna pensja to 2100 zł brutto. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z 13,70 zł do 14,70 zł.

Źródło: WP MONEY

marjory dnia grudzień 10 2018 21:29:16 ·
KOMUNIKAT ZE SPOTKANIA REPREZENTATYWNYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH Z MINISTREM SWiA JAROSŁAWEM ZIELIŃSKIM

W dniu 4 grudnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli największych, reprezentatywnych organizacji związkowych: Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Danutę HUS i Joannę STEC-TRZPIL oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji reprezentowanych przez Małgorzatę LEWICKĄ i Lucynę JAWORSKĄ-WOJTAS z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM. W spotkaniu stronę rządową reprezentowali również Dyrektor Departamentu Budżetu Władysław BUDZEŃ, Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów ze związkami zawodowymi Edward ZAREMBA oraz inni przedstawiciele ministerstwa. Ponadto uczestnikami rozmów byli również przedstawiciele OZZ Pracowników Administracji Rządowej SG.

Związki reprezentujące pracowników Policji, pomimo podpisanych porozumień w miesiącu wrześniu 2018 roku, zaapelowały do strony rządowej o zintensyfikowanie wspólnych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej i warunków socjalno-bytowych pracowników Policji. Zgłosiły po raz kolejny szereg problemów tej grupy zawodowej, która w wyniku wieloletnich zaniedbań pozostaje nadal najniżej wynagradzaną w administracji publicznej:

▪ ponad 70% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3500 zł,
▪ ponad 40% członków ksc w Policji ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
▪ ponad 90% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 3000 zł,
▪ ponad 49% pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń ma wynagrodzenie brutto poniżej 2500 zł.


Na ten apel strony związkowej Pan Minister podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków budżetowych na 2018 rok w komendach powiatowych Policji w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych.
Kwota zwiększenia przeznaczona jest na fundusz wynagrodzeń pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń i środki te powinny być wydatkowane w formie nagród. Podziału ww. kwoty na poszczególne komendy powiatowe/miejskie Policji oraz sposób jej rozdysponowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o najniższych wynagrodzeniach, należy dokonać w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
NSZZPP i ZZPP – reprezentatywne organizacje związkowe jak najszybciej wypracują propozycję podziału tych środków, a wspólne stanowisko w tej sprawie przedłożą Komendantowi Głównemu Policji.


Efektem spotkania, oprócz przeznaczenia 2.600.000 zł na nagrody dla pracowników bezmnożnikowych komend powiatowych i miejskich Policji, stało się również określenie intensywnego grafiku prac zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczącym wszystkich pracowników Policji oraz wypracowania systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Szczególnie istotne stanie się tutaj opracowanie programu rozwoju formacji w zakresie ujęcia
w nim przedsięwzięć dotyczących pracowników, w tym wielkości i terminów przewidzianych podwyżek wynagrodzeń.


marjory dnia grudzień 06 2018 15:28:18 ·
UROCZYSTA ZBIÓRKA Z OKAZJI ŚWIĘTA SŁUŻBY CYWILNEJ ORAZ PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI
W dniu 15 listopada br. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie celebrowała przyjęcia do służby w Policji w garnizonie lubelskim oraz spóźnione Święto Służby Cywilnej. 29 policjantów złożyło ślubowanie i otrzymało legitymacje służbowe. Nowych adeptów w szeregach lubelskiej Policji powitał Komendant Wojewódzkie Policji w Lublinie insp. Robert SZEWC wraz ze swoimi zastępcami.


Ponadto podczas tej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie z okazji Święta Służby Cywilnej wyróżnił 54 pracowników Policji lubelskiego garnizonu. Wręczając wyróżnionym okolicznościowe adresy, podziękował za rzetelność i sumienność wykonywanej przez nich pracy, podkreślając, że bez pracowników cywilnych Policja nie byłaby w stanie sprawnie i efektywnie funkcjonować.


Źródło: www.lubelska.policja.gov.pl

marjory dnia listopad 17 2018 23:41:17 ·
ŻYCZENIA


marjory dnia listopad 10 2018 01:10:52 ·
Strona 4 z 53 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?