Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 6,135
Najnowszy Użytkownik: ~Staceyanimi
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


POROZUMIENIE ZZPP z MSWiA PODPISANE
Dzisiaj - 28 września 2018 roku w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Związkiem Zawodowym Pracowników Policji reprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Danutę HUS i Wiceprzewodniczącą Komisji Krajowej ZZPP Joanną STEC-TRZPIL a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosławem ZIELIŃSKIM.Porozumienie to zakończyło dwudniowe rokowania, które prowadziła nasza organizacja związkowa ze stroną ministerialną. Jako reprezentatywna organizacja związkowa podjęliśmy próbę wypertraktowania warunków określonych w postulatach, od wielu dni publikowanych na naszych stronach internetowych, wielokrotnie przedstawianych w pismach adresowanych do strony rządowej, w tym głównie: wyrównania wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej o kwotę ok. 1500 zł na etat. Niestety, usłyszeliśmy od Pana Ministra, że pomimo tego, iż nasza organizacja jest "merytoryczna i waleczna" nie możemy podpisać porozumienia o innej treści niż to podpisane przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Policji w dniu 26 września.

W efekcie tak postawionego, stanowczego stanowiska strony rządowej, ZZPP podjęło decyzję o podpisaniu porozumienia. Zależało nam na tym, by móc efektywnie uczestniczyć w opracowaniu zasad podziału planowanych podwyżek oraz głównie po to, by nadal móc postulować - głoszone przez nas od wielu, wielu lat - zaplanowanie długofalowych strategii finansowych, które rozwiążą problemy, zaniedbanej przez naszych decydentów, 25 tysięcznej grupy zawodowej - pracowników Policji.

Podsumowując: na mocy porozumień z 26 września br. oraz tego podpisanego 28 września przez nasz związek, przyszły rok przyniesie pracownikom Policji podwyżkę o łącznej kwocie 550 zł na etat (250 zł dodatkowej podwyżki od lipca 2019 r. + 300 zł niezależnej podwyżki z "Programu Modernizacji (...)" od stycznia 2019 r.).

Postanowienia gwarantują również to, iż od 1 stycznia 2020 r. pracownicy Policji otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony w ustawie budżetowej na rok 2020.


Podpisując porozumienie Związek Zawodowy Pracowników Policji zapewnił udział 2 swoim ekspertom w pracach specjalnego Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników Policji. Zespół ten będzie powołany na mocy porozumienia z 26 września br. zawartego pomiędzy MSWiA a Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Pracowników Policji. Z treścią porozumienia można zapoznać się TUTAJ.


Zespół, oprócz opracowania zasad rozdysponowania środków na podwyżki wynagrodzeń, zajmować się będzie pracami nad nowym, wieloletnim programem rozwoju formacji resortu na lata 2021-2024, w którym zostaną ujęte przedsięwzięcia dot. pracowników, w tym wielkości i terminy przewidywanych podwyżek wynagrodzeń. Członkowie Zespołu będą również pracowali nad propozycjami zmian aktów prawnych w zakresie określenia statusu pracowników Policji.

Jak widać: prace Zespołu dotyczyć będą zagadnień, ktore od lat Związek Zawodowy Pracowników Policji zgłaszał jako problemy nurtujące środowisko pracowników Policji.

Trzymajcie kciuki za efekty.


Zdjęcia: Andrzej MITURA (MSWiA)


marjory dnia wrzesień 28 2018 21:37:03 ·
UZUPEŁNIENIE KOMUNIKATU O ROKOWANIACH ZZPP Z MSWiA Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 roku

W nawiązaniu do naszego komunikatu o rokowaniach Związku Zawodowego Pracowników Policji ze stroną ministerialną, które odbyły się w dniu 27 września br. podajemy szczegółową tematykę spotkania:

1.Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej tj. o kwotę ok. 1500 zł na etat.

2. Uregulowanie prawne statusu pracowników Policji poprzez m.in. wprowadzenie stosownych zapisów w ustawie o Policji.

3. Zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zobowiązania płacowe Policji w 2019 roku związane:
* ze wzrostem funduszu wynagrodzeń o 2,3% tj. na poziomie prognozowanej na rok 2019 średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w taki sposób by nie sfinansowały tego środki związane z realizacją ustawy z dn. 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (… ) w latach 2017-2020”,
* z wypłatą odpraw pieniężnych związanych z odejściami pracowników Policji na emerytury/renty,
* ze zwiększeniem wynagrodzeń wynikających ze wzrostu wysług lat oraz minimalnego wynagrodzenia.

4. Zrekompensowanie kosztów inflacji za lata 2009-2018, tak aby przywrócona została realna wartość wynagrodzeń pracowników Policji.

5. Zapewnienie stałej, corocznej waloryzacji płac pracowników, począwszy od roku 2019, w celu utrzymania siły nabywczej wynagrodzeń.Zdjęcia: Andrzej MITURA (MSWiA)

marjory dnia wrzesień 28 2018 19:44:56 ·
ROKOWANIA ZZPP Z MSWiA
W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego propozycji podpisania porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji informujemy, że dzisiaj odbyło się kilkugodzinne spotkanie przedstawicieli naszego związku: Danuty HUS, Joanny STEC-TRZPIL i Ryszarda WOŁOSZCZAKA z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławem ZIELIŃSKIM, Dyrektorem Departamentu Budżetu Władysławem BUDZENIEM, Pełnomocnikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do kontaktów że związkami zawodowymi Edwardem ZAREMBĄ oraz innymi przedstawicielami ministerstwa.

Związek Zawodowy Pracowników Policji z dużym zaangażowaniem prowadził rokowania w sprawie ustalenia treści wzmiankowanego porozumienia. Z uwagi na wielość zgłoszonych problemów i pomysłów ich rozwiązania na dzień jutrzejszy na godzinę 8:15 ustalone zostało kolejne spotkanie w MSWiA.

Szczegóły dotyczące ostatecznych ustaleń podjętych na spotkaniach bezzwłocznie zostaną podane do publicznej wiadomości.

marjory dnia wrzesień 27 2018 22:27:01 ·
INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI W SPRAWIE PODWYŻEK PRACOWNIKÓW POLICJI

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy propozycję od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącą podpisania porozumienia ze Związkiem Zawodowym Pracowników Policji w sprawie m.in. podwyższenia wynagrodzeń pracowników Policji od lipca 2019 roku o dodatkową kwotę 250 złotych na etat.

Szczegółowe informacje na temat treści porozumienia, w którym oprócz ww. podwyżki pracownicy Policji mają mieć zagwarantowane:
- z dniem 1 stycznia 2019 roku wzrost wynagrodzenia o kwotę 300 złotych na etat wynikający z treści "Programu modernizacji Policji (...) na lata 2017 - 2020";

- wzrost wynagrodzeń od dnia 1 stycznia 2020 roku w wysokości nie niższej niż średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalony na rok 2020;

- podjęcie prac nad wprowadzeniem analogicznie jak w kwestii "Programu modernizacji Policji (...) w latach 2017-2020" z rozwinięciem na lata 2021-2024;

- kontynuację prac nad wpisaniem statusu pracowników Policji do ustawy o Policji

podamy w dniu jutrzejszym po oficjalnym podpisaniu dokumentu przez przedstawicieli Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji.marjory dnia wrzesień 26 2018 11:41:52 ·
ZZPP
marjory dnia wrzesień 25 2018 22:02:41 ·
24 GRUDNIA DNIEM WOLNYM OD PRACY W URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
24 grudnia będzie w tym roku dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę 15 grudnia. Zarządzenie w tej sprawie podpisał Michał Dworczyk, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Zarządzenie Szefa KPRM dotyczy administracji rządowej:

centralnej (czyli ministerstw i urzędów centralnych),
terenowej (w której skład wchodzą m.in. urzędy wojewódzkie, urzędy Krajowej Administracji Skarbowej, nadzór budowlany, inspekcje i urzędy statystyczne).

Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do administracji samorządowej (urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin), w których czas pracy regulują odrębne przepisy.


Źródło: www.dsc.korm.gov.pl

marjory dnia wrzesień 24 2018 22:28:58 ·
LUBELSKIE - APEL O UDZIAŁ W MANIFESTACJI


marjory dnia wrzesień 18 2018 20:13:09 ·
PISMO PRZEWODNICZĄCEJ DANUTY HUS W SPRAWIE MANIFESTACJI


marjory dnia wrzesień 18 2018 20:11:47 ·
PISMO DO MSWIA - PROBLEMATYKA SPOTKANIAmarjory dnia wrzesień 16 2018 21:55:15 ·
POPIERAMY, UCZESTNICZYMY, POSTULUJEMY.

marjory dnia wrzesień 15 2018 21:21:46 ·
KOMUNIKAT W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH


Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, oprócz poparcia akcji protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podjęło decyzję o udziale w Manifestacji Związków Mundurowych zaplanowanej na dzień 2 października 2018 r. w Warszawie.

Podczas manifestacji szefostwo naszej organizacji złoży petycje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego. Oto postulaty, które przygotowane zostały przez ZZPP celem poprawy sytuacji pracy i płacy wszystkich pracowników Policji:
1.
Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej tj. o kwotę ok. 1500 zł na etat.
2.
Uregulowanie prawne statusu pracowników Policji poprzez np. wprowadzenie stosownych zapisów w ustawie o Policji.
3.
Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zobowiązania płacowe Policji w 2019 roku związane:
* ze wzrostem funduszu wynagrodzeń o 2,3% tj. na poziomie prognozowanej na rok 2019 średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w taki sposób by nie sfinansowały tego środki związane z realizacją ustawy z dn. 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (…smiley w latach 2017-2020”,
* z wypłatą odpraw pieniężnych związanych z odejściami pracowników Policji na emerytury/renty,
* ze zwiększeniem wynagrodzeń wynikających ze wzrostu wysług lat oraz minimalnego wynagrodzenia.
4.
Zrekompensowanie kosztów inflacji za lata 2009-2018, tak aby przywrócona została realna wartość wynagrodzeń pracowników Policji.
5.
Zapewnienie stałej, corocznej waloryzacji płac pracowników, począwszy od roku 2019, w celu utrzymania siły nabywczej wynagrodzeń.

Zapraszamy więc członków naszego związku do wzięcia w udziału w manifestacji. W celach logistycznych (zapewnienie transportu do Warszawy) proszę o zapisywanie się do dnia 19 września 2018 r. (środa) u Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich/Szkolnych/Stołecznego i Komendy Głównej Policji ZZPP lub u właściwych Przewodniczących Zarządów Terenowych ZZPP w jednostkach macierzystych. Przewodniczących terenowych obliguję do bezzwłocznego poinformowania Przewodniczących wyższego szczebla o ilości osób, które wezmą udział w akcji protestacyjnej.
Nadmieniamy, iż udział w manifestacji w dniu 2 października br. winien odbywać się w ramach dnia wolnego od pracy np. urlopu wypoczynkowego/odbioru nadgodzin itp.

Prosimy, by manifestujący członkowie naszego związku – w miarę możliwości – ubrali się na kolor czarny. Związek gwarantuje uczestnikom kamizelki odblaskowe z nadrukiem związku, czapki, flagi oraz transparenty itp.


marjory dnia wrzesień 14 2018 09:00:57 ·
Strona 4 z 51 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?