Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 7,764
Najnowszy Użytkownik: ~qbelijiwuviz
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


LUBELSKIE - APEL O UDZIAŁ W MANIFESTACJI


marjory dnia wrzesień 18 2018 20:13:09 ·
PISMO PRZEWODNICZĄCEJ DANUTY HUS W SPRAWIE MANIFESTACJI


marjory dnia wrzesień 18 2018 20:11:47 ·
PISMO DO MSWIA - PROBLEMATYKA SPOTKANIAmarjory dnia wrzesień 16 2018 21:55:15 ·
POPIERAMY, UCZESTNICZYMY, POSTULUJEMY.

marjory dnia wrzesień 15 2018 21:21:46 ·
KOMUNIKAT W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH


Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji, oprócz poparcia akcji protestacyjnej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, podjęło decyzję o udziale w Manifestacji Związków Mundurowych zaplanowanej na dzień 2 października 2018 r. w Warszawie.

Podczas manifestacji szefostwo naszej organizacji złoży petycje do Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Premiera Mateusza Morawieckiego. Oto postulaty, które przygotowane zostały przez ZZPP celem poprawy sytuacji pracy i płacy wszystkich pracowników Policji:
1.
Wyrównanie wynagrodzeń pracowników Policji do wysokości średniej płacy w administracji państwowej tj. o kwotę ok. 1500 zł na etat.
2.
Uregulowanie prawne statusu pracowników Policji poprzez np. wprowadzenie stosownych zapisów w ustawie o Policji.
3.
Zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na zobowiązania płacowe Policji w 2019 roku związane:
* ze wzrostem funduszu wynagrodzeń o 2,3% tj. na poziomie prognozowanej na rok 2019 średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, w taki sposób by nie sfinansowały tego środki związane z realizacją ustawy z dn. 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji (…smiley w latach 2017-2020”,
* z wypłatą odpraw pieniężnych związanych z odejściami pracowników Policji na emerytury/renty,
* ze zwiększeniem wynagrodzeń wynikających ze wzrostu wysług lat oraz minimalnego wynagrodzenia.
4.
Zrekompensowanie kosztów inflacji za lata 2009-2018, tak aby przywrócona została realna wartość wynagrodzeń pracowników Policji.
5.
Zapewnienie stałej, corocznej waloryzacji płac pracowników, począwszy od roku 2019, w celu utrzymania siły nabywczej wynagrodzeń.

Zapraszamy więc członków naszego związku do wzięcia w udziału w manifestacji. W celach logistycznych (zapewnienie transportu do Warszawy) proszę o zapisywanie się do dnia 19 września 2018 r. (środa) u Przewodniczących Zarządów Wojewódzkich/Szkolnych/Stołecznego i Komendy Głównej Policji ZZPP lub u właściwych Przewodniczących Zarządów Terenowych ZZPP w jednostkach macierzystych. Przewodniczących terenowych obliguję do bezzwłocznego poinformowania Przewodniczących wyższego szczebla o ilości osób, które wezmą udział w akcji protestacyjnej.
Nadmieniamy, iż udział w manifestacji w dniu 2 października br. winien odbywać się w ramach dnia wolnego od pracy np. urlopu wypoczynkowego/odbioru nadgodzin itp.

Prosimy, by manifestujący członkowie naszego związku – w miarę możliwości – ubrali się na kolor czarny. Związek gwarantuje uczestnikom kamizelki odblaskowe z nadrukiem związku, czapki, flagi oraz transparenty itp.


marjory dnia wrzesień 14 2018 09:00:57 ·
PISMO ZZPP W SPRAWIE PILNEGO SPOTKANIA Z MINISTREM JOACHIMEM BRUDZIŃSKIM


marjory dnia wrzesień 07 2018 23:51:32 ·
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW POLICJI W SPRAWIE AKCJI PROTESTACYJNEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH


marjory dnia wrzesień 06 2018 23:46:30 ·
PIELGRZYMKA ŚRODOWISKA POLICYJNEGO NA JASNĄ GÓRĘ 2018
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września, która przypada w tym roku w dniu 30 września 2018 roku, już po raz 17 odbędą się Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego.

Związek Zawodowy Pracowników Policji po raz kolejny znalazł się wśród członków Społecznego Komitetu Organizacyjnego tego przedsięwzięcia i bierze udział w ponoszeniu części kosztów organizacyjnych związanych m.in. z przygotowaniem uroczystych butonów.

Chętnych na wyjazd serdecznie zapraszamy.

Poniżej zamieszczamy plakat XVII Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego, który przedstawia szczegółowy program uroczystości.

Koszt wyjazdu 10 zł (ubezpieczenie uczestników).Zapisy chętnych na wyjazd można dokonać w terminie do dnia 25 wrzesnia 2018 roku w siedzibie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP. Komunikat dot. szczegółowego wyjazdu dla pracowników i funkcjonariuszy z garnizonu lubelskiego do zapoznania się TUTAJ.

marjory dnia wrzesień 04 2018 19:52:03 ·
ZWIĄZKI ZAWODOWE DOMAGAJĄ SIĘ PODWYŻEK W BUDŻETÓWCE
Na wtorkowym spotkaniu (7 sierpnia 2018 roku) z premierem związkowcy domagali się 12 proc. podwyżek w budżetówce, 8,5 proc. wzrostu płacy minimalnej oraz odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego. Mateusz MORAWIECKI mówił o dialogu i kompromisie, także z pracodawcami.

W Gdańsku przedstawiciele rządu spotkali się ze związkowcami. Trwające ok. pięciu godzin spotkanie było zamknięte dla mediów. Uczestniczyli w nim m.in. szef NSZZ "Solidarność" Piotr DUDA, premier Mateusz MORAWIECKI, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta RAFALSKA, minister edukacji narodowej Anna ZALEWSKA oraz rzeczniczka rządu Joanna KOPCIŃSKA.

12 proc. podwyżka dla urzędników

Związek żąda m.in. podwyżek płac urzędników poprzez odmrożenie w 2019 r. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. W połowie czerwca Rada Ministrów przyjęła, że wyniesie on 100,0 proc. A to oznacza, że wynagrodzenia w 2019 r. nie będą automatycznie waloryzowane. Związek zawodowy zaś chce by wyniósł on 112 proc. Związkowcy domagają się też odmrożenia wskaźnika, który uprawnia do obliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dałoby to dodatkowy wzrost na jednego pracownika rocznie o ok. 300 zł. Piotr DUDA zwrócił uwagę, że wskaźniki są zamrożone od 2010 r.

- "...To przez sześć lat rządów PO-PSL wynagrodzenia sfery budżetowej stały w miejscu..." - podkreślił Duda i wyraził nadzieję, że w przyszłym roku nastąpi jakiś krok. Solidarność poruszyła też kwestię minimalnego wynagrodzenia. Jej zdaniem powinna ona wzrosnąć o 8,5 pkt. proc. i wynieść 2278 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,86 zł. Rząd tymczasem propnuje kwotę 2220 zł. Ministerstwo Finansów nie zaakceptowało bowiem propozycji resortu pracy podniesienia płacy minimalnej do 2250 zł brutto. OPZZ chciało podwyżki do 2383 zł i 15,50 zł brutto za godzinę.

Trudny dialog

Mateusz MORAWIECKI powiedział, że spotkanie było okazją do przedyskutowania wielu aspektów życia społecznego i gospodarczego. I zaznaczył, że wysłuchał wielu tematów - od Lasów Państwowych począwszy, przez Stocznię Gdańską, a skończywszy na potężnych problemach pracowniczych oczywiście, w różnych sferach życia.
- "...Bardzo zależy mi na tym, żeby wykonać to, do czego rząd Prawa i Sprawiedliwości się zobowiązał, czyli budowa silnego sprawnego, solidarnego, sprawiedliwego i spójnego państwa; państwa, które będzie przyjazne dla ludzi, obywateli, pracowników, w szczególności świata pracowniczego, reprezentowanego oczywiście m.in. przez związku zawodowe..." – powiedział Morawiecki. Dodał, że najsilniejsze gospodarki świata, to takie, które oparte są o konsensus, o dialog, np. gospodarka niemiecka, japońska, francuska, czy słynące z tego gospodarki skandynawskie. Jego zdaniem państwo polskie musi być organizatorem solidarności społecznej.
- "...To jest nasze motto do działania w kolejnych latach. W oparciu o to chcemy budować kompromis. Z jednej strony ze związkami zawodowymi, z drugiej z pracodawcami i z wielu innymi, jak to się mówi, interesariuszami w społeczeństwie..." - zaznaczył.
Zdaniem P. DUDY spotkanie było bardzo owocne, choć w pewnych momentach nawet burzliwe i trudne.
- "...Po to, żeśmy się zamknęli, żeby sobie o pewnych sprawach powiedzieć dogłębnie..." - powiedział DUDA.


Źródło: www.kadry.abc.com.pl


marjory dnia sierpień 09 2018 12:46:59 ·
WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEJ KK ZZPP DO MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W dniu 28 czerwca 2018 r w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, na którym przedstawiono informację dotyczącą założeń projektu budżetu państwa na rok 2019. Tomasz Robaczyński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów omówił główne elementy założeń projektu budżetu państwa, które zostały przyjęte przez Radę Ministrów na początku czerwca br. Minister odniósł się do kwestii kształtowania wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2019. Kwota bazowa w sferze budżetowej nie wzrośnie, jednak nastąpi wzrost z funduszu wynagrodzeń o 2,3%. Planowany wzrost PKB w latach 2018-2019 wynosi 3,8%.

W związku z powyższym w dniu 31 lipca br. Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zapytanie w trybie udzielenia informacji publicznej czy Minister skorzystał z przysługujących mu uprawnień i przedstawił swoje propozycje odnośnie prognozowanego wzrostu wynagrodzeń dla podległych mu pracowników i funkcjonariuszy Policji. Pismo do zapoznania TUTAJ.

marjory dnia sierpień 08 2018 13:49:47 ·
MEDALE I ODZNACZENIA DLA NASZYCH DZIAŁACZY ZWIĄZKOWYCH
Ostatniego dnia lipca odbyła się w KWP w Lublinie uroczysta zbiórka, na której policjanci i pracownicy Policji z garnizonu lubelskiego otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie.

Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Lublinie insp. Robertowi SZEWCOWI. W uroczystościach wzięli udział również: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert GMITRUCZUK, kadra kierownicza garnizonu lubelskiej Policji, kapelani Policji oraz przedstawiciele związków zawodowych. Prezydium Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP reprezentowała Wiceprzewodnicząca Joanna STEC-TRZPIL.

W całym garnizonie lubelskim postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja DUDY za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków służbowych policjantom i pracownikom Policji przyznanych zostało 78 medali za „Długoletnią Służbę”. Zaś zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 3 osoby otrzymały medale „Za zasługi dla Policji”.


Z ogromną satysfakcją informujemy, iż dwójka spośród wyróżnionych pracowników Policji to nasi wieloletni członkowie związku. Złotym Medalem za "Długoletnią Służbę" została odznaczona Pani Helena MAZUREK z Komendy Powiatowej Policji w Puławach. Natomiast Brązowy Medal "Za zasługi dla Policji" otrzymał kol. Zbigniew SKRZYPEK z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, nasz Społeczny Zakładowy Inspektor Pracy.

Z dumą przyjęliśmy informację o tak wielkim zaszczycie jaki spotkał członków naszej organizacji związkowej.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy, by te prestiżowe wyróżnienia stały się dla nich motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz środowiska policyjnego.


Źródło: www.lubelska.policja.gov.pl

Zdjęcia: Krzysztof MARTIROSJAN (KWP w Lublinie)


marjory dnia sierpień 06 2018 23:03:41 ·
Strona 5 z 51 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?