Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Komunikaty - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Komunikaty
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 10,358
Najnowszy Użytkownik: ~irisbd60
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


NASZE STANOWISKO dotyczące podziału nagród
Prezentujemy stanowisko Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji w sprawie podziału oszczędności finansowych wygospodarowanych z funduszu płac.
Dążyliśmy do tego, aby nagrody uznaniowe otrzymali WSZYSCY pracownicy zatrudnieni w Policji. Wyjątkiem od tej reguły miały być jedynie osoby przebywające na długoterminowych zwolnieniach lekarskich oraz karane za przewinienia dyscyplinarne lub ewidentnie naruszające regulaminy pracy. Tak jednak nie jest...
Aby poznać naszą opinię na ten temat, kliknij tutaj.


marjory dnia listopad 18 2011 19:49:26 ·
Oszczędności funduszu płac - NAGRODY
W obliczu niejasnej sytuacji i kryteriów podziału nagród z oszczędności wygenerowanych w funduszu płac, prezentujemy pismo Przewodniczącego LZW ZZPP Józefa Ćwiklińskiego skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Dariusza Działo. Aby je przeczytać kliknij tutaj.

marjory dnia listopad 15 2011 20:51:15 ·
Reakcja na wystąpienie dotyczące awansowania pracowników
Jak pamiętamy nasza przewodnicząca Danuta Hus w swoim wystąpieniu na naradzie kierowniczej w dn. 20 września 2011 r. a także w pismie skierowanym do Komendanta Głównego Policji poruszyła problem awansowania pracowników cywilnych w Policji.
W efekcie tych działań Pan Komendant Główny Policji gen.insp. Andrzej Matejuk w piśmie do Komendantów Wojewódzkich i Komendanta Stołecznego Policji zwrócił uwagę na aspekt uwzlędniania w pierwszej kolejności przy obsadzie wolnych stanowisk, a więc w drodze awansu, członków służby cywilnej, którzy spełniają stosowne wymagania. Pan Komendant poprosił adresatów pisma o poprzedzania obsady wolnych stanowisk urzędniczych analizą aktualnego stanu zatrudnienia członków służby cywilnej.
Aby przeczytać to pismo, kliknij tutaj.


marjory dnia październik 24 2011 20:18:22 ·
Awansowanie pracowników - korespondencja z KGP
Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus podczas odprawy kadry kierowniczej Policji w dniu 20 września 2011 r. zabrała głos w sprawie awansowania osób posiadających długi czas pracy, jednakże nie spełniających wymagań w zakresie wykształcenia. W efekcie otrzymaliśmy pismo podpisane przez Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Bogdana Jóźwiaka dotyczące tego zagadnienia. Można je przeczytać po kliknięciu tutaj.
Przewodnicząca odniosła się do tego pisma, podkreślając, iż bardzo ważna jest możliwość awansowania długoletnich pracowników. Treść odpowiedzi skierowanej do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka można przeczytać klikając tutaj, a następnie tutaj.


marjory dnia październik 08 2011 12:59:24 ·
Szkolenie i posiedzenie KK w Szczyrku

W dniach 28-30 września 2011 r. w Szczyrku odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy, BHP i SIP. Organizatorem szkolenia była Komisja Krajowa Związku Zawodowego Pracowników Policji przy współpracy z Okręgową Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach. Z Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP w szkoleniu udział wzięli:

- Józef ĆWIKLIŃSKI,
- Małgorzata KUBAK,
- Joanna STEC – TRZPIL,
- Marek WŁODARCZYK,
- Zenon JĘDRUSZKO.

Na szkoleniu omówione zostały następujące tematy z zakresu prawa pracy:
- system prawa pracy,
- organy nadzoru nad warunkami pracy,
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, zmiana warunków umowy o pracę,
- czas pracy i system czasu pracy,
- rodzaje umów o pracę,
- choroba zawodowa.

Zagadnienia z zakresu BHP i SIP to:
- kontrola bezpieczeństwa i higieny pracy,
- identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi dla zdrowia,
- ocena ryzyka zawodowego,
- zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy, rola SIP,
- zasady postępowania w razie pożaru i awarii.

Uroczyste wręczenie zaświadczeń o uczestniczeniu w szkoleniu zamknęło dwa dni szkoleniowe.

Składamy serdeczne podziękowania dla p. mgr inż. Mirosława ŚCISKAŁA i p. mgr Mariusza NOWAKA - starszych inspektorów pracy z PIP w Katowicach. Profesjonalizm prelegentów oraz ciekawa forma prowadzenia szkolenia połączona z pokazami audiowizualnymi zyskała wysoką ocenę i uznanie wśród 50-osobowej rzeszy uczestników.

W dniu 29 września 2011 r. odbyło się również posiedzenie Komisji Krajowej ZZPP.
Uroczyście pożegnaliśmy odchodzących na emeryturę działaczy naszego związku:
Krzysztofa PILCH – członka Komisji Krajowej ZZPP oraz
Ryszarda ŻAK – Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy województwa dolnośląskiego.
Wraz z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności na wiele przyszłych lat życia emeryta nasi koledzy otrzymali skromny upominek z dedykacją upamiętniającą wieloletnie zaangażowanie i wkład pracy na rzecz ZZPP.
Zarówno Krzysztof PILCH, jak i Ryszard ŻAK zapowiedzieli, że do końca kadencji będą uczestniczyli w pracach związku, służyli radą i pomocą. Koledzy, jeszcze raz za wszystko serdecznie Wam dziękujemy.

W drugiej części posiedzenia Komisja Krajowa spotkała się z zaproszonymi gośćmi, którymi byli:
Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - Jan GAŁADYK,
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – mł.insp. Zbigniew KLIMUS,
Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi – mł.insp. Bogusław KĄKOL.

W trakcie spotkania rozmawiano o najważniejszych problemach pracowniczych dot.:
- działalności Centrum Usług Logistycznych oraz sytuacji pracowników w nim zatrudnionych,
- sytuacji materialnej pracowników Policji oraz stałego ubożenia naszej grupy pracowniczej.
Strona służbowa wyraziła zrozumienie dla naszej sytuacji. Jednak na chwilę obecną bardzo trudno jest znaleźć jakieś konkretne rozwiązanie zmieniające ten stan rzeczy. Zdaniem Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Kontaktów ze Związkami Zawodowymi mogłoby to być przygotowanie polityki kadrowo – płacowej dla całej Polskiej Policji. Polityki, która obowiązywałaby w każdej komendzie i stałaby się długoterminowym działaniem systemowym uzdrawiającym sytuację pracownika Policji. Wśród takich założeń programowych mogłoby się znaleźć podwyższanie wynagrodzeń pracownikom ze środków wygenerowanych na „oszczędnościach” wynikłych z niepełnego zatrudnienia czy absencji chorobowej pracowników. Jest to jednak działanie „czasowe”. Dla wszystkich pracowników Policji wzrostu wynagrodzeń można się spodziewać dopiero w roku 2013, co będzie skutkiem ustawy modernizacyjnej oraz ewentualnego odblokowania podwyżek tzw. inflacyjnych. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej, w przyszłym roku nie mamy żadnych szans na wzrost wynagrodzeń.

W naszej nowej galerii zamieściliśmy zdjęcia, które można obejrzeć po kliknięciu TUTAJ.


Autor: J. S-T, M.K.
marjory dnia październik 07 2011 20:42:47 ·
Korespondencja z KGP - o naszych wynagrodzeniach...
W odpowiedzi na pismo Viceprzewodniczącego Komisji Krajowej ZZPP Józefa Ćwiklińskiego, dotyczące sytuacji materialnej pracowników cywilnych Policji i ich wynagrodzeń, które zostało zamieszczone w jednej z poprzednich notek, prezentujemy korespondencję, jaką otrzymaliśmy z Komendy Głównej Policji.

Do poruszonych zagadnień odniosła się Dyrektor Biura Finansów KGP Eliza Wójcik - kolejne strony pisma można przeczytać klikając kolejno:
1, 2, 3.

Swoje zdanie wyraził również Zastępca Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP insp. Jacek Gil, kolejne strony pisma są dostępne po kliknięciu:
1, 2.

Odpowiedź skierowaną do nas przesłał Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - Jan Gaładyk. To pismo można przeczytać, klikając kolejno:
1, 2, 3, 4.marjory dnia październik 05 2011 20:24:45 ·
Służba cywilna w projekcie budżetu na 2012 r.
Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Zieliński, przesłał partnerom społecznym uczestniczącym w pracach Komisji Trójstronnej zestawienie najistotniejszych danych dotyczących finansowania z budżetu państwa służby cywilnej w 2012 r.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu budżetu na 2012 r. dotyczącym wynagrodzeń korpusu służby cywilnej, kwota bazowa dla obliczania wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej ma wynosić 1 873,84 zł.

Limit mianowań urzędników służby cywilnej ma w 2012 r. wynieść 500 osób. Na wynagrodzenia ma być przeznaczone 6 855 426 tys. zł. Środki na szkolenia tej grupy urzędników określono na 57 073 tys. zł.

Zaplanowano rezerwę celową, którą mają stanowić środki przeznaczone na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej, na skutki przechodzące z 2011 r. oraz na zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 r. i 2012 r. ekspertów w Urzędzie Patentowym. Kwota owej rezerwy to 7 876 tys. zł.źródło: www.fzz.org.pl
marjory dnia październik 04 2011 20:03:02 ·
KONDOLENCJE
"Ci których kochamy,nie umierają nigdy,bo miłość to
nieśmiertelność"
Emily DickinsonŻadne słowa nie są w stanie ukoić bólu po stracie najbliższej Osoby

Wiesławowi SIEWIERSKIEMU

- założycielowi i wieloletniemu
Przewodniczącemu FORUM Związków Zawodowych
Wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze kondolencje z powodu
śmierci żony.
W trudnych chwilach i zawsze jesteśmy z Tobą.

Komisja Krajowa oraz wszyscy członkowie
Związku Zawodowego Pracowników Policji
w Katowicach


marjory dnia październik 04 2011 15:01:52 ·
Poseł Krystyna Łybacka pisze do Ministrwa SWiA
Prezentujemy pismo Pani Poseł Krystyny Łybackiej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pracowników cywilnych Policji. Jest to interwencja poselska będąca skutkiem naszego pisma skierowanego do Pani Poseł, o którym pisaliśmy wcześniej.
Aby zapoznać się z interwencją poselską, kliknij tutaj.


marjory dnia październik 03 2011 20:07:27 ·
Pismo w sprawie udzielania informacji organizacjom związkowym.
Przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Policji Danuta Hus skierowała pismo do Komendanta Głównego Policji gen. insp. Andrzeja Matejuka w sprawie udzielania przez stronę służbową informacji organizacjom związkowym. Z pismem tym można zapoznać się po kliknięciu tutaj.

marjory dnia wrzesień 27 2011 19:49:25 ·
OGŁOSZENIE
Od kilku dni z ramienia FORUM ZZ funkcjonuje Lokalne Centrum Informacji woj. lubelskiego przy ul. Władysława Kunickiego 35 lokal Nr.4 I piętro w Lublinie.

tel. /81/ 783-570-532.

W punkcie tym działa: biblioteka LCI. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu do oprogramowania Lex Polonica Perfecta,
zbioru aktów prawnych (ujednoliconych), orzecznictwa i piśmiennictwa zarówno krajowego jak i unijnego.
Punkt LCI województwa lubelskiego jest czynny we wtorki w godz. 12.00 - 17.00
zaś w pozostałe dni powszednie w godz. 12.00 -15.30.
Korespondentem terenowym LCI woj. lubelskiego jest Pani Marta Ogrodnik.


marjory dnia wrzesień 24 2011 18:52:43 ·
Strona 49 z 56 << < 46 47 48 49 50 51 52 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?