Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 16,442
Najnowszy Użytkownik: ~ouporageyisl
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


LUBELSCY ZWIĄZKOWCY – PREWENCYJNE ZADBALI O BEZPIECZEŃSTWO

Na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. lubelskiego popartego przez Lubelski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji, Komisja do spraw udzielania pomocy finansowej z funduszu Prewencyjnego PZU utworzonego w ramach programu ubezpieczeniowego „POLICJA 2015” policjantom i pracownikom jednostek organizacyjnych Policji woj. lubelskiego oraz ubezpieczonym członkom ich rodzin przyznała środki finansowe na zakup ponad 4000 sztuk czujników czadu i gazu.

Czujniki zostały przekazane do wszystkich gospodarstw domowych osób ubezpieczonych w PZU. Zakupione czujniki są przetestowane w Polsce, posiadają indywidualne numery fabryczne i każdy z nich posiada indywidualny certyfikat gwarancji właściwego działania.

Zakup czujników stanowi szeroko zakrojone działanie prewencyjne, które ma na celu zapobieganie zatruciu się tlenkiem węgla lub ulatniającym się gazem na skutek rozszczelnienia się instalacji gazowej.

Mamy nadzieję, że ta niezwykle pożyteczna akcja, zainicjowana przez reprezentatywne związki zawodowe działające w garnizonie lubelskim, zdoła zapobiec tragedii u wielu rodzin naszych funkcjonariuszy i pracowników Policji.


Źródło: www.zwnszzplu.pl.

marjory dnia grudzień 30 2019 20:03:50 ·
ŻYCZENIA NOWOROCZNE


marjory dnia grudzień 29 2019 21:57:23 ·
PROJEKT USTAWY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Do Sejmu trafił projekt ustawy budżetowej na 2020 rok. Rada Ministrów przyjęła go w poniedziałek, 23 grudnia. Budżet ma być zrównoważony. Całość wydatków budżetu państwa pokrywana będzie jego dochodami, co oznacza, że rządzący nie przewidują deficytu.

W zakresie danych makroekonomicznych projekt ten zakłada:
- wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc. ),
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5 proc.),
- wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3 proc. ).

Najważniejszą dla nas informacją jest to, że w procedowanym projekcie ustawy budżetowej w 2020 roku zaplanowany jest nadal wzrost kwoty bazowej członków korpusu służby cywilnej. Od dnia 1 stycznia przyszłego roku wynosić będzie 2031,96 zł.


Źródło: www.gov.pl

marjory dnia grudzień 27 2019 23:53:23 ·
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE OD KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI


marjory dnia grudzień 26 2019 23:54:01 ·
ŻYCZENIA


marjory dnia grudzień 20 2019 21:50:59 ·
SPOTKANIE WIGILIJNE W KOMENDZIE GŁÓWNEJ POLICJI

W Komendzie Głównej Policji 19 grudnia br. odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. Przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK, który przybył na uroczystość wraz ze swoimi zastępcami.

Spotkanie opłatkowe, które odbyło się w KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie, rozpoczęło się od kolędy w wykonaniu Zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji i recytacji wiersza ks. Jana TWARDOWSKIEGO:

"Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?
Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdy na niebie?
Dlaczego śpiewamy kolędy?

Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.
Dlatego, żeby sobie przebaczać."


Na spotkanie wigilijne w KGP przybyli posłowie na Sejm RP - członkowie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych Monika PAWŁOWSKA, Wiesław SZCZEPAŃSKI i Grzegorz PIECHOWIAK, który jest także przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Policji.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli również m.in. pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji.
Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowały Danuta HUS, Joanna STEC-TRZPIL i Dorota GIELECIŃSKA, które w imieniu naszej organizacji i swoim własnym, zgodnie z tradycją łamały się opłatkiem i dzieliły dobrym słowem z zebranymi osobami - kierownictwem KGP.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył życzenia świąteczne:
"...Życzę wszystkim, by Święta to był czas rodzinny, czas spokoju i wytchnienia. Czas na to, byśmy potrafili podać sobie dłoń tak jak w cytowanym wierszu ks. Jana TWARDOWSKIEGO, szczerze do siebie się uśmiechnąć i szczerze sobie wybaczyć.
Mając takich ludzi jak Wy, widzę, że nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich Polaków jest na najwyższym poziomie. Tegoroczne wyniki badań opinii publicznej na temat bezpieczeństwa w Polsce to najpiękniejszy prezent, jaki mogliśmy dostać w tym jakże ważnym dla nas roku jubileuszu setnej rocznicy powołania Policji Państwowej...".

Składając życzenia Komendant Główny Policji podziękował za pracę i służbę funkcjonariuszom i pracownikom Policji.

Następnie gen. insp. Jarosław SZYMCZYK przyjął z rąk harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju - przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

Dzielenie się opłatkiem, o jakim możemy mówić obecnie, jest symbolem wyrażenia wdzięczności i znakiem przebaczenia dawnych win. Cieszymy się, że pielęgnujemy tradycję i pielęgnujemy magię Świąt, a my przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Policji mamy w tym swój mały udział.


Źródło tekstu i fotografii: www.policja.pl oraz materiały własne

marjory dnia grudzień 20 2019 21:48:40 ·
SZEF MSWiA PRZEDSTAWIŁ PRIORYTETY RESORTU

"...Moim celem jako ministra jest to, żebyśmy o bezpieczeństwie dyskutowali państwowo i ponadpartyjnie. To sprawy fundamentalnie ważne, dotyczące nas wszystkich..." - powiedział minister Mariusz KAMIŃSKI, który w środę (18 grudnia br.) w Sejmie wziął udział w posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Szef MSWiA przedstawił zadania, którymi resort zajmie się w latach 2019-2023.

Do końca 2020 roku kontynuowany będzie Program Modernizacji Służb Mundurowych. W latach 2017-2020 do służb trafi 9,2 mld zł. Program opiera się na trzech filarach: wymiana i modernizacja sprzętu, inwestycje infrastrukturalne oraz wzrost wynagrodzeń dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb. W 2020 roku formacje podległe MSWiA otrzymają z niego 322 mln zł na zakup 1,6 tys. sztuk sprzętu transportowego. Z kolei 283 mln zł pozwoli przeprowadzić m.in. modernizację sieci radiowych oraz systemów informatycznych.

Resort planuje też opracowanie i wdrożenie kolejnego podobnego programu na lata 2021-2024. Będzie on obejmował dwa obszary. Jeden z nich to podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy oraz inwestowanie w kapitał ludzki. Chodzi o zwiększenie motywacji, atrakcyjności oraz bezpieczeństwa służby i pracy w formacjach podległych MSWiA. Sposobem na to będzie dalsze podnoszenie uposażeń oraz wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Więcej środków przeznaczonych będzie też na szkolenia oraz inwestycje w uczelnie służb porządku publicznego, które kształcą mundurowych. Drugi obszar to inwestycje w najnowsze rozwiązania techniczne. Środki z nowego programu pozwolą na dalsze zakupy m.in. pojazdów, uzbrojenia oraz wyposażenia osobistego funkcjonariuszy. W pierwszym kwartale 2020 r. powstanie zespół do spraw opracowania nowego programu rozwoju. W pracach uczestniczyć będzie strona społeczna.


Z całym komunikatem szczegółowo relacjonującym wypowiedzi szefostwa MSWiA podczas posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia można zapoznać się TUTAJ. .

Źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szef-mswia-przedstawil-priorytety-resortu

marjory dnia grudzień 18 2019 23:25:33 ·
SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE SŁUŻB MUNDUROWYCH PODLEGŁYCH MSWIA
W dniu dzisiejszym 18 grudnia br. odbyło się spotkanie świąteczne służb mundurowych podległych MSWiA z udziałem ministra Mariusza KAMIŃSKIEGO oraz wiceministra Macieja Wąsika. Oprócz kierownictwa Komendy Głównej Policji z gen. insp. drem Jarosławem SZYMCZYKIEM na czele, wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele naszej organizacji związkowej. Tradycyjnie opłatkiem oraz dobrym słowem podzieliły się z zebranymi na spotkaniu: Danuta HUS - Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP i Dorota GIELECIŃSKA - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.

Podczas spotkania Minister przyjął od harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju.

Oto fotorelacja z tej uroczystości.


Źródło tekstu i zdjęć: materiały własne

marjory dnia grudzień 18 2019 23:15:52 ·
SPOTKANIE PRZEDSWIATECZNE W MSWIA TO CZAS ŻYCZEŃ, ALE I ZWIĄZKOWEJ PRACY

W dniu 16 grudnia br. o godz. 15.00 w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie opłatkowe Pana Mariusza KAMIŃSKIEGO Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jego wiceministrów z pracownikami MSWIA oraz zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli również przedstawiciele związków zawodowych działających w resorcie. Naszą organizację związkową reprezentowała Danuta HUS Przewodnicząca Komisji Krajowej.Czas składania życzeń i dzielenia się opłatkiem nie zwalnia nas z pracy na rzecz naszego środowiska pracowniczego. Dlatego też, Przewodnicząca naszego związku, wykorzystując okazję tego spotkania złożyła na ręce Pana Ministra KAMIŃSKIEGO pismo. Mając na względzie § 1 pkt 3 Porozumienia z dnia 28 września 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Związkiem Zawodowym Pracowników Policji zwróciliśmy się do Pana Ministra o przedstawienie informacji dotyczącej wielkości i sposobu realizacji podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji od 1 stycznia 2020 roku.

W aspekcie faktów, iż już w bieżącym roku wprowadzono przepisy zmieniające zasady obliczania wysokości wynagrodzenia pracownika na potrzeby ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę, w tym: nie uwzględniania dodatku za staż pracy oraz ustalające wysokość wynagrodzenia minimalnego w wysokości 2600 zł należy koniecznie zapewnić zwiększenie funduszu wynagrodzeń pracowników Policji na rok 2020. Według naszych szacunków koszty wprowadzenia tych zmian tj. wzrostu wynagrodzenia pracowników Policji nie osiągających wynagrodzenia minimalnego, wraz z wydatkami relacjonowanymi i kosztami pracodawcy mogą wynieść nawet ponad 11 000 000 zł.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tą problematyką wśród pracowników Policji oraz potrzebę przeprowadzenia uzgodnień ze stroną społeczną i przyjęcia stanowiska dotyczącego podwyżek wynagrodzenia pracowników Policji, a także zbliżający się termin realizacji § 1 pkt 3 Porozumienia z 28 września 2018 r., w imieniu Związku Zawodowego Pracowników Policji poprosiliśmy o potraktowanie sprawy jako pilnej i o możliwie jak najszybsze przedstawienie informacji w tym zakresie.

Jednocześnie wzorem roku ubiegłego zwróciliśmy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie uruchomienia dodatkowych środków finansowych na nagrody dla pracowników Policji, którzy szczególnie na poziomie komend powiatowych Policji są nadal najniżej wynagradzanymi pracownikami administracji publicznej.marjory dnia grudzień 17 2019 21:00:14 ·
NASZ CZŁOWIEK W OGROMNEJ POTRZEBIE. POMÓŻMY!
Podkarpacki Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Pracowników Policji zwrócił się z prośbą o upublicznienie komunikatu:


Koleżanki i Koledzy!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie zbiórki na leczenie i rehabilitację Błażejka - 2-letniego synka naszej koleżanki, pracownika cywilnego KMP w Przemyślu.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie zrzutki: TUTAJ.

Zbiórka zorganizowana została poprzez portal zrzutka.pl, gdzie w sposób łatwy i bezpieczny można dokonać wpłaty korzystając z wielu form płatności (BLIK, przelew, transakcja kartą kredytową, a nawet wydrukować przelew klasyczny - papierowy). Przelane środki będą od razu dostępne dla rodziców Błażejka bez zbędnych pośredników.

Prosimy o dowolne wpłaty, a także o udostępnianie zrzutki na portalach społecznościowych (link do udostępnienia: https://zrzutka.pl/znr9wm ). Chcielibyśmy dotrzeć do jak największego grona odbiorców!

Dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie w imieniu rodziców maluszka.

Wykażmy się sercem w tym wyjątkowym, bo przedświątecznym czasie. Pomóżmy!marjory dnia grudzień 17 2019 20:44:43 ·
KONDOLENCJE


marjory dnia grudzień 12 2019 21:15:00 ·
Strona 6 z 62 << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?