Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 16,442
Najnowszy Użytkownik: ~ouporageyisl
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


Stanowisko organizacji związkowych w sprawie zasad podziału "Podwyżki 100 złotych"
W dniu 9 lipca 2012 r trzy reprezentatywne organizacje związkowe reprezentujące pracowników Policji wypracowały i przedłożyły Komendantowi Głównemu Policji wspólne stanowisko w sprawie zasad podziału dodatkowych należnosci w wysokosci 100,00 złotych netto miesięcznie od 1 lipca do 31 grudnia 2012 r.
Aby zobaczyć komunikat kliknij tutaj.
Administrator dnia lipiec 11 2012 11:52:00 ·
Pismo do Komendanta Głównego Policji w sprawie podwyzki wynagrodzeń
Dnia 12 czerwca 2012 r Przewodnicząca Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników policji w Katowicach Danuta Hus przesłała pismo dotyczące naszych "podwyżek" skierowane do Komendanta Głównego Policji. Aby go przeczytać kliknij tutaj.
Administrator dnia czerwiec 15 2012 12:37:43 ·
Spotkanie w MSW z dnia 23 maja 2012 r.
Zgodnie z naszym postulatem skierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych w piśmie z dnia 07 maja br. ( treść pisma do przeczytania w komunikacie poniżej) w dniu wczorajszym w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie przy ul. Batorego 5 odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych pracowników cywilnych z kierownictwem resortu reprezentowanym przez:

Jacka CICHOCKIEGO – Ministra Spraw Wewnętrznych
Stanisława RAKOCZY – Podsekretarza Stanu w MSW
Władysława BUDZENIA – Dyrektora Departamentu Budżetu MSW
Jakuba BEDNARKA – powołanego w tym dniu na stanowisko Pełnomocnika MSW ds. kontaktów ze związkami zawodowymi
Stanisława BARAŃSKIEGO – Doradcę w Gabinecie Politycznym MSW


W spotkaniu naszą organizację związkową reprezentowali:

Danuta HUS – Przewodnicząca KK ZZPP
Józef ĆWIKLIŃSKI – V-ce Przewodniczący KK ZZPP
Joanna STEC-TRZPIL – Członek KK ZZPP

Priorytetowym tematem spotkania, który zajął większość czasu był wielokrotnie wywoływany w naszych pismach (zarówno do Premiera RP, Ministra Spraw Wewnętrznych, jak również do Komendanta Głównego Policji) problem wprowadzenia podwyżki płac dla pracowników cywilnych resortu. Otrzymaliśmy obietnicę Pana Ministra CICHOCKIEGO, iż od 1 lipca do 31 grudnia 2012 roku każdy pracownik cywilny otrzyma kwotę podwyżki
w wysokości 100,- złotych netto miesięcznie. Kwota ta na razie nie może zwiększyć żadnego ze stałych składników wynagrodzenia, by nie tworzyć zobowiązania finansowego na rok następny. Na dzień dzisiejszy sposób i forma wypłaty tych pieniędzy pozostaje do dopracowania przez Ministra oraz organizacje związkowe, analogicznie jak to ma miejsce w przypadku szykowanej podwyżki uposażeń funkcjonariuszy.

Kierownictwo resortu uwzględniając nasze postulaty zobowiązało się również, iż dołoży wszelkich starań w celu pozyskania środków finansowych na dokonanie podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych w latach następnych.

Kolejnym zagadnieniem poruszonym podczas spotkania było funkcjonowanie IGB. Stwierdzono, że współpraca tej instytucji z Policją układa się w sposób niezadawalający i MSW skrupulatniej przyjrzy się temu tematowi. Wspomniany został również problem braku dostępu pracowników cywilnych do różnego rodzaju szkoleń - głównie resortowych, między innymi w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Wszystkie oferty kierowane są do funkcjonariuszy. Korzystają z nich niejednokrotnie oficerowie odchodzący na zaopatrzenie emerytalne, co
w oczach kierownictwa resortu wzbudziło olbrzymi niepokój i niezadowolenie.

Na podkreślenie zasługuje również zachęta, która wypłynęła ze strony kierownictwa resortu, aby związki zawodowe w dalszym ciągu przysyłały wnioski i propozycje zmian, które należy wprowadzić zarówno w zakresie polityki płacowej, jak również w zakresie modernizowania i usprawniania działania całej organizacji. Obiecane zostało rzetelne potraktowanie każdej takiej informacji.

Na zakończenie spotkania Minister CICHOCKI podtrzymał swoje stanowisko w zakresie cykliczności spotkań strony związkowej i przedstawicieli resortu.

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć z tego ważnego wydarzenia. Kliknij tutaj.
Administrator dnia maj 26 2012 20:38:04 ·
Korespondencja z Ministrem Spraw Wewnętrznych
W dn. 07.05.2012 r. za l.dz. KK - 26 /2012 Przewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP Danuta HUS wystosowała do Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka CICHOCKIEGO pismo o treści:
"W związku z tym, że od ostatniego spotkania minęły już dwa miesiące a do chwili obecnej nie mamy żadnych informacji na temat działań Pana Ministra w kierunku uzyskania środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników Policji oraz poprawy warunków pracy zwracam się z prośbą o udzielenie konkretnych informacji na ten temat Nie przekonują nas wymijające wypowiedzi strony rządowej, że w budżecie naszego Państwa nie ma żadnych środków, które mogłyby zostać wyasygnowane na poprawę naszych zarobków, ponieważ nie brakuje środków na takie rzeczy jak:

- podniesienie o 500,- złotych budżetu biur poselskich dla każdego parlamentarzysty. W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wypłacono sześciu kierownikom 104 000,- zł nagród rocznych;
- wypłacane są wysokie nagrody roczne dla coraz większej rzeszy Panów kierowników i prezesów w samorządach (UM w Katowicach cztery lata temu wypłacił 137 500,- zł osiemnastu osobom, a w tym roku przyznał dziewiętnastu osobom aż 222 000,- zł.; UM w Kielcach w 2007 r. przyznał dziesięciu osobom 32 000,- zł, zaś w tym roku dwadzieścia cztery osoby dostały łącznie 180 000,- zł). Tych przykładów jest wiele więcej, gdzie pomimo zamrożenia płac rosną kwoty nagród;

- Kancelaria Sejmu wydała 1,5 mln zł na 500 szt. tabletów iPad w najdroższej konfiguracji, dodatkowo każdy poseł otrzymał dostęp do mobilnego Internetu gratis? - NIE! Za pieniądze podatników!

- Szef Spółki PL 2012 ("odpowiedzialny za organizację" mistrzostw w piłce nożnej EURO 2012 ma otrzymać 984 000,- zł premii, a jego zastępca 964 000,- zł. PODKREŚLAM: pracownik, Policji aby zgromadzić taką kwotę musiałby odkładać całą swoją pensję przez 35 lat, natomiast były szef Narodowego Centrum Sportu ma otrzymać 570 000,- zł premii. Nic dziwnego, ze w budżecie brakuje pieniędzy dla zwykłych szarych ludzi, którzy rzetelnie odprowadzają podatki, którym zwiększa się wiek emerytalny i każe pracować za 1500,- złotych miesięcznie. Ludziom, którzy za tę kwotę wielokrotnie muszą wykarmić i utrzymać 3-4 osobową rodzinę. Pytamy: Dlaczego skutki objęcia Polski procedurą nadmiernego deficytu

- zgodnie z rekomendacja Rady Ecofin z dnia 7 lipca 2009 r. zobowiązującą nasz kraj do redukcji nadmiernego deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych - obejmują jedynie administrację niższego szczebla? Dlaczego Rada Ministrów podejmując działania mające na celu ograniczenie wydatków sektora finansów publicznych nie rozpocznie napraw tzw. "dziur budżetowych" od swoich wynagrodzeń oraz wyeliminowania patologii opisanych powyżej przykładów? Dlaczego "wybrańcy narodu" w sytuacji totalnej biedy przeciętnego Polaka opływają w luksusach i za każdą czynność wynikającą z powinności posła otrzymują dodatkowo wysokie wynagrodzenie / zasiadanie w komisjach sejmowych, w ich prezydium itd/. Pytamy również, co mamy zrobić, by stać się uprzywilejowaną grupą zawodową, jaką są aktualnie nauczyciele, którym pomimo zamrożenia płac sfery budżetowej regularnie podwyższane są wynagrodzenia. Nastroje pracowników Policji stale się pogarszają. Determinacja rośnie i stale otrzymujemy "oddolne" sygnały, iż musimy podjąć najostrzejszą formę protestu i to najlepiej w trakcie pełnej mobilizacji całej Policji: w czasie rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO2012. Mamy nadzieję, że będziemy mogli uniknąć takiej sytuacji, gdy Polska Policja zostanie sparaliżowana odejściem od swoich stanowisk pracowników służby:

- logistycznej (łącznościowców, informatyków, mechaników samochodowych),
- prewencyjnej czy kryminalnej (techników kryminalistyki, osób wprowadzających dane do policyjnych baz danych, odpowiadających za obsługę monitoringu, przyjmowanie zgłoszeń itp. itd.)
W tym też celu: uspokojenia środowiska policyjnego, które tworzy również każdy pracownik Policji ŻĄDAMY:

1.podwyższenia w 2012 roku wynagrodzeń pracowniczych o 100- złotych;
2.podwyższenia w latach 2013 - 2015 wynagrodzeń pracowniczych do wysokości 60% wynagrodzeń policjantów.

Czekamy niecierpliwie na szybką odpowiedź w przedmiotowym zakresie
i przeprowadzenie z naszym Związkiem
obiecanego spotkania, na którym będziemy mogli nie tylko jak ostatnio przedstawić bolączki naszego środowiska, ale również rozpocząć wspólne prace nad rozwiązaniem najpilniejszych problemów."

Administrator dnia maj 16 2012 17:02:37 ·
Interpretacja regulaminu ZFŚS
Prezentujemy pismo skierowane do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Igora Parfieniuka. Jest ono reakcją na pismo K-17174/51/2012 Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Lublinie dotyczącego kwestii podziału środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ponieważ nie możemy zgodzić się z interpretacją przepisów zawartą w tym dokumencie, wyrażamy swoje niezadowolenie. Aby zapoznać się z tym pismem kliknij tutaj.
marjory dnia kwiecień 18 2012 21:44:16 ·
KARTKA ŚWIĄTECZNA
Administrator dnia kwiecień 06 2012 17:21:52 ·
Obrady LZW ZZPP 29 marca 2012 r.

W dniu 29.03.2012 r. odbyły się obrady Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji. W trakcie spotkania przedstawione i przyjęte jednogłośnie zostały:

- sprawozdanie finansowe za rok 2011,
- sprawozdanie z działalności Prezydium LZW ZZP,
- sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
- plan finansowy na rok 2012.

Kolejnym punktem spotkania było nakreślenie strategii działania LZW ZZPP na rok 2012 oraz zdefiniowano priorytety które winny stać się kierunkiem prac Komisji Krajowej ZZPP na ten rok.

Ponadto istotnym elementem posiedzenia było omówienie spraw bieżących związku. Przedstawiciele z każdej komendy powiatowej/miejskiej województwa lubelskiego mieli okazję zreferować aktualne bolączki swojej jednostki oraz podzielić się sukcesami w pracy związkowej.

W nowej galerii zamieściliśmy zdjęcia, które można obejrzeć po kliknięciu tutaj.


marjory dnia kwiecień 02 2012 22:10:36 ·
Z życia Zarządu Terenowego ZZPP KPP w Puławach
Miesiąc marzec br. był pełen wrażeń dla członków Zarządu Terenowego Związku Zawodowego Pracowników Policji KPP w Puławach. Najpierw był gremialny wyjazd na Manifestację – Happening pod Ministerstwo Finansów w Warszawie w celu zademonstrowania determinacji naszych członków – pracowników Policji w dążeniu do tzw. odmrożenia inflacji.Następnie dzięki sprawnej organizacji przedstawicieli związku zorganizowany został pracowniczy wyjazd do Teatru ROMA w Warszawie na musical „Les Miserables”. Obejrzeliśmy piękne widowisko inscenizujące wyśmienitą powieść Wictora HUGO „Nędznicy”. Wszyscy uczestnicy wyjazdu do teatru wrócili uśmiechnięci i podekscytowani wrażeniami. Już zakiełkowały nowe plany jesiennego wyjazdu, które pod szyldem Związku Zawodowego Pracowników Policji zamierzamy zorganizować.J.S-T.
marjory dnia marzec 31 2012 17:57:56 ·
ŻYCZENIA IMIENINOWE
marjory dnia marzec 19 2012 17:58:09 ·
Manifestacja ODMROZIĆ INFLACJĘ -12.03.2012r.W dniu 12 marca 2012 roku równo o godzinie 12-ej w południe pod gmachem Ministerstwa Finansów przy ul Świętokrzyskiej 12 w Warszawie rozpoczęła się manifestacja – happening pracowników sfery budżetowej pod hasłem "Odmrozić inflacje". W akcji udział wzięli przedstawiciele organizacji związkowych zrzeszonych w centralach związkowych NSZZ Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych.

Przed gmachem resortu stanęła bryła lodu symbolizująca zamrożenie płac w sektorze budżetowym. Demonstracyjnie bryła ta była przez uczestników protestu roztapiana palnikami.

Protest zsolidaryzował wiele branż. Na Świętokrzyskiej spotkali się m.in. leśnicy, pracownicy urzędów skarbowych, spółek wodnych, pracownicy sądów, stacji epidemiologiczno – sanitarnych, ZUS czy służby celnej. Oczywiście, w tak ważnym momencie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Związku Zawodowego Pracowników Policji. Dumni jesteśmy, że członkowie ZZPP wykazali jedność i determinację w dążeniu do zagwarantowania sobie i swoim rodzinom godnego życia. Poświęcając dzień urlopu postanowiliśmy pokazać rządowi swoją desperację. Wszystkim uczestnikom protestu bardzo gorąco dziękujemy (mamy nadzieję, że te gorące podziękowania przyczynią się do odmrożenia inflacji ;-).

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż nie domagamy się uzyskania podwyżek w celu wzbogacenia, poprawy „dobrobytu”- jaki zdaniem rządzących panuje w szeregach sfery budżetowej, lecz domagamy się odstąpienia od zamrożenia płac. Tak zwane odmrożenie inflacji ma za zadanie wyrównania strat (wynoszących łącznie około 16%) poniesionych przez nas w ciągu 4 ostatnich lat w zakresie obniżenia realnej wartości pieniądza.

Pomimo nawoływań – nikt z ministerstwa nie wyszedł z nami porozmawiać. Boli fakt, iż tylko w okresach przedwyborczych otrzymujemy listy z podziękowaniami za swoją ciężką pracę/służbę. Boli, że tylko wtedy znajduje się czas na prowadzenie z nami rozmów, wizyty nawet w najmniejszych posterunkach w najodleglejszych miejscach kraju. Aktualnie w odpowiedzi na nasze postulaty Ministerstwo Finansów rozesłało do mediów komunikat, z którego wynika, że z uwagi na deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. przewidywane jest utrzymanie zamrożenia funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej. W komunikacje podkreślono, że rząd podejmuje wiele działań mających na celu redukcję deficytu sektora finansów publicznych, zarówno po stronie wydatkowej, jak i dochodowej, a zamrożenie płac w sferze budżetowej jest jedynie jednym z działań. Wzrost funduszu wynagrodzeń oznaczałby konieczność redukcji wydatków w innych obszarach, zwiększenie podatków lub akceptację wyższego deficytu.

Komentując stanowisko ministerstwa: dziwi nas zatem tak wybiórcze traktowanie finansów publicznych, gdzie jedni otrzymują podwyżki (jak to ma miejsce w przypadku policjantów, straży pożarnej itp.) a inni nie mogą uzyskać nawet podwyżki inflacyjnej. Niebezzasadne stają się więc skandowane przez nas podczas protestu hasła równego podziału środków budżetowych pomiędzy wszystkich pracowników sfery budżetowej, nie zaś wybiórcze traktowanie poszczególnych grup zawodowych.

Nadmieniamy, iż to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie domagania się tego, co nam się słusznie i prawnie należy. Międzybranżowy Komitet Protestacyjny Pracowników Sfery Budżetowej już rozpoczął planowanie następnych kroków. Co powiecie na kulminację protestów w czasie trwania w Polsce EURO2012?

Zapraszamy do nowej galerii, celem obejrzenia fotoreportażu. Kliknij TUTAJ.J. S-T.
marjory dnia marzec 13 2012 20:16:20 ·
Pierwsze spotkanie z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji.
Dnia 7 marca br. członkowie Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Zawodowego Pracowników Policji spotkali się z insp. Igorem PARFIENIUKIEM - Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Policji. W spotkaniu udział wzięli:

Józef ĆWIKLIŃSKI – Przewodniczący Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP
Joanna STEC – TRZPIL – Viceprzewodnicząca Lubelskiego Zarządu Wojewódzkiego ZZPP
Małgorzata KUBAK – członek Zarządu Wojewódzkiego ZZPP
Barbara SZKUTNIK – członek Zarządu Wojewódzkiego ZZPP

Rozmowy dotyczyły bieżących problemów pracowniczych garnizonu lubelskiego.

1. Wartościowanie stanowisk służby cywilnej:
ZZPP zdecydowanie zanegował wprowadzane w życie wnioski z wartościowania przeprowadzonego w KWP w Lublinie, to znaczy wydawanie aneksów zmieniających warunki pracy w zakresie „spłaszczania” stanowisk. Naszym zdaniem niedopuszczalne jest zaniżanie stanowisk pracownikom, którym w trakcie wartościowania przyznano mniejszą wartość punktową. Dla przykładu dotychczasowy specjalista z 25-letnim stażem w Policji nie może zostać zdegradowany do stanowiska starszego inspektora z uwagi na przewartościowanie jego stanowiska. Nie przekonuje nas argument, że nie ulegają zmianie składniki wynagrodzenia tego pracownika. Dla osoby, która poświęciła Policji tak długi okres swojego życia awansując na kolejne, wyższe stanowiska służbowe takie działanie jest deprecjonowaniem jego wysiłku i dorobku zawodowego. Propozycją z naszej strony, na którą przystał Pan Komendant jest ponowne przeanalizowanie struktury i potencjału kadrowego pod kątem nowego podziału zadań bądź ewentualnego zaproponowania zamiany stanowisk pomiędzy pracownikami. Uszanujmy doświadczenie i lata pracy na rzecz lubelskiej Policji a młodym dajmy szansę wykazania się i wypracowania swojej ścieżki awansu.

2. Fundusz nagród:
ZZPP ustalił z Lubelskim Komendantem Wojewódzkim, że fundusz nagród pracowniczych dzielony będzie na 4 części i przekazywany do podziału raz na kwartał.
Pan Komendant nie wyobraża sobie podziału funduszu nagród bez uzgodnienia z naszą organizacją związkową. Dotyczy to również nagród przyznawanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Podkreślił także, iż nie będzie wkraczał w kompetencje komendantów powiatowych/miejskich w zakresie zasad podziału środków.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
Ustalone zostało również, iż jednoosobowa komórka do spraw świadczeń socjalnych rozbudowana zostanie do zespołu dwuosobowego. Związane jest to ze zbyt dużą ilością zadań nałożonych na jedną osobę przez co ciężka praca staje się nieefektywna i źle oceniana przez pracowników komendy wojewódzkiej.

4. Podwyżki dla pracowników:
Na nasze zapytanie dotyczące możliwości wygospodarowania środków na wzrost wynagrodzeń w budżecie KWP w Lublinie Pan Komendant stwierdza, iż odpowiedź na to zagadnienie otrzymamy w miesiącu wrześniu/październiku 2012 r. Wtedy będzie możliwe oszacowanie oszczędności wygenerowanych przez zwolnienia lekarskie i urlopy macierzyńskie, które ewentualnie będzie można przeznaczyć na płace pracowników.marjory dnia marzec 11 2012 20:48:13 ·
Strona 53 z 63 << < 50 51 52 53 54 55 56 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?