Strona Główna - Prezydium - Zarządy Terenowe - Fundusz Prewencyjny PZU - Kontakt - Statut - Galeria - Klauzula informacyjna - Nowa Galeria
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Prezydium
  Zarządy Terenowe
  Statut
  Fundusz Prewencyjny PZU
  Kontakt
  Galeria
  Nowa Galeria
  Klauzula informacyjna

Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 11,041
Najnowszy Użytkownik: ~iageninsuhur
Partnerzy
Komisja Krajowa

Forum Związków Zawodowych

Forum Korpusu Służby Cywilnej

Niezależny Portal Członków Korpusu Służby CywilnejSecurity System 1.7 Š 2006 by BS-Fusion Deutschland
CTracker - cback.de


ŻYCZENIA WIELKANOCNE


marjory dnia kwiecień 18 2019 23:14:47 ·
ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SŁUŻB MSWIA
Wielki Tydzień to czas zadumy i refleksji, to także czas okolicznościowych spotkań, kiedy w kręgu kolegów, znajomych, współpracowników składamy sobie wielkanocne życzenia, dzieląc się radością ze Zmartwychwstania Chrystusa. We wtorek 16 kwietnia w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie wielkanocne służb podległych MSWiA.Policja była w tym roku organizatorem spotkania wielkanocnego, w którym udział wzięło kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Ministrem Joachimem BRUDZIŃSKIM na czele i Sekretarzem Stanu w MSWiA Jarosławem ZIELIŃSKIM.
Policja reprezentowana była przez komendantów wojewódzkich Policji, komendantów szkół, dyrektorów biur w Komendzie Głównej Policji, kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Obecni byli oficerowie łącznikowi akredytowani w Polsce oraz polscy, którzy służą za granicą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki oraz szefowie i prezesi instytucji, fundacji oraz stowarzyszeń współpracujących z Policją. Naszą organizację związkową reprezentowały Joanna STEC-TRZPIL Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP oraz Dorota GIELECIŃSKA Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP.


Rolę gospodarza pełnił komendant główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK, który przybył na spotkanie wraz ze swoimi zastępcami: nadinsp. Dariuszem AUGUSTYNIAKIEM, nadinsp. Kamilem BRACHĄ i mł. insp. Tomaszem SZYMAŃSKIM. Obecni byli przedstawiciele kierownictwa pozostałych służb MSWiA.

- Czas Świat Wielkanocnych dla wielu z Was, funkcjonariuszy, to nie będzie czas, który będziecie mogli dzielić z waszymi rodzinami – zwrócił się do zebranych minister Joachim BRUDZIŃSKI. – Będzie to czas kolejnej służby, kolejnych godzin poświęconych naszym rodakom, aby mogli te święta spędzać w spokoju i bezpiecznie. I przede wszystkim za to chciałbym Wam, panie i panowie, podziękować. Te święta, podobnie jak Święta Bożego Narodzenia to kolejny czas, kiedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy państwem bezpiecznym i spokojnym, ale nic nie jest dane raz na zawsze.

Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław ZIELIŃSKI przypomniał w swojej wypowiedzi o wysokich ocenach zaufania, jakie społeczeństwo wystawiło w sondażach służbom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo, a w szczególności Policji. – 75 procent badanych dobrze ocenia działania Policji – podkreślił Sekretarz Stanu w MSWIA. – To najwyższy wynik od powołania Policji w 1990 r. Dziękuję za to serdecznie.

Komendant główny Policji gen. insp. Jarosław SZYMCZYK także podziękował za profesjonalizm i poświęcenie w służbie i w pracy.

- Ten ogromny trud, wysiłek i zaangażowanie to podstawa do tego, aby te święta były czasem, kiedy będzie można trochę wyhamować, trochę się zatrzymać, trochę uspokoić to niezwykłe tempo, w jakim na co dzień funkcjonujemy i aby oddać tych kilka chwil, godzin czy dni tym, którzy najbardziej cierpią z powodu naszej służby, a więc naszym najbliższym – powiedział generał Jarosław SZYMCZYK. - Życzę Państwu, abyście ten czas, spokój i wewnętrzną ciszę odnaleźli, tego życzę też Waszym najbliższym, rodzinom, a także tym, którzy być może nie będą mogli w pełni spędzić tych świąt z najbliższymi, ponieważ będą na służbie oraz szczególnie tym, którzy w ogóle nie zasiądą do wielkanocnego stołu z rodziną, bo pełnią służbę poza granicami naszego kraju. Proszę także, abyśmy pamiętali o rodzinach tych naszych kolegów, którzy do końca wypełnili rotę ślubowania i oddali swoje życie na służbie.

Komendant Jarosław SZYMCZYK zakończył wystąpienie cytatem z ks. Jana TWARDOWSKIEGO, które nawiązywało do pierwszych słów jego wypowiedzi: „wszystko co najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej”.

Modlitwę odmówili i życzenia złożyli: ks. płk Bogdan RADZISZEWSKI, który jest wikariuszem generalnym biskupa polowego Wojska Polskiego gen. bryg. ks. Józefa GUZDKA, prawosławny ordynariusz WP, arcybiskup wrocławski i szczeciński JE Najprzewielebniejszy Jerzy oraz ks. ppłk Sławomir FONFARA dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Wojsk Lądowych, reprezentujący ewangelickiego biskupa wojskowego ks. płk. Mirosława WOLĘ. Jajka, symbol nowego życia i jeden z symboli Świąt Wielkanocnych, pobłogosławił Naczelny Kapelan Policji ks. Jan KOT.

Czas przeznaczony na składanie życzeń umilał swoim występem kwartet złożony z muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.


Źródło: www.policja.pl
Zdjęcia: KGP

marjory dnia kwiecień 17 2019 23:28:59 ·
POSIEDZENIE ZESPOŁU DS. PRACOWNICZYCH, MSWIA, WARSZAWA 12.04.2019 R.

W dniu 12 kwietnia 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników oraz wypracowania i przedstawienia Ministrowi propozycji systemowych uregulowań mających na celu poprawę stanu obecnego. Funkcjonowanie przedmiotowego Zespołu stanowi realizację podpisanych porozumień reprezentatywnych organizacji zwiazkowych ze stroną ministerialną. TUTAJ dla przypomnienia nasze porozumienie z dnia 28 września 2018 roku.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, KGP i związków zawodowych. W pracach Zespołu udział wzięła nasza reprezentantka - Joanna STEC-TRZPIL Wiceprzewodnicząca Komisji Krajowej ZZPP.

Oprócz omówienia spraw organizacyjnych Zespołu szczegółowo zajęto się zagadnieniem odnoszącym się do zrównania z funkcjonariuszami uprawnień pracowników zatrudnionych w laboratoriach kryminalistycznych i przyznania im corocznego płatnego urlopu dodatkowego z tytułu pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Skupiono się na projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie uprawnień przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej, jak również rozwiązaniom dedykowanym pracownikom nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Otrzymaliśmy deklarację, że po przedstawieniu efektów naszej pracy Panu Ministrowi i jego akceptacji, w drugiej połowie maja br. projekt zostanie przekazany Szefowi Służby Cywilnej do międzyresortowych uzgodnień legislacyjnych.

Przy następnym punkcie posiedzenia, również dotyczącym realizacji zapisów zawartych w przytoczonym powyżej porozumieniu ZZPP i MSWiA, otrzymaliśmy informację od Zastępcy Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA Pana Dariusza SMARŻEWSKIEGO, iż trwają prace nad planem budżetu Policji na rok 2020. Ważnym dla nas elementem tych prac jest zabezpieczenie środków finansowych na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji w przyszłym roku. Niestety z uwagi na brak decyzji Ministerstwa Finansów w zakresie określenia wielkości wskaźnika średniorocznego wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2020, nie mogliśmy pertraktować z Ministerstwem na temat wielkości planowanych podwyżek naszej grupy pracowniczej. Temat przełożyliśmy więc na następne posiedzenie Zespołu, przy jednoczesnej deklaracji Pana Dyrektora, że szefostwo resortu w pełni rozumie sytuację płacową pracowników Policji i dołoży wszelkich starań o ubieganie się o dodatkowe środki na podwyżki.
Ponadto na zapytanie o planowane 250 zł na etat pracowniczy od lipca br. kilkakrotnie podkreślone zostało przez stronę ministerialną, że środki na ten cel mamy ujęte w ustawie budżetowej na rok bieżący i około maja przystąpimy do ustalania zasad ich podziału.marjory dnia kwiecień 17 2019 23:22:45 ·
DŁUGI WEEKEND
Na podstawie zarządzenia nr 7 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia br. 2 maja ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej.
Odrabiamy 11 maja w sobotę.Źródło: dsc.kprm.gov.pl

marjory dnia kwiecień 12 2019 23:42:49 ·
OBCHODY DNIA PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
11 kwietnia b.r. w Komendzie Głównej Policji przy Obelisku "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska" odbyły się obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w 79. rocznicę mordu funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP dokonanego przez NKWD wiosną 1940 r. w Twerze.

Oddaliśmy hołd naszym Przodkom, którzy za wierność Ojczyźnie i rocie przysięgi zostali uznani za "wrogów władzy sowieckiej" a następnie zamordowani przez organy bezpieczeństwa Związku Radzieckiego.

Niech spoczywają w pokoju. Cześć Ich Pamięci!


W uroczystościach upamiętniających Ich męstwo wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939, Rodzin Katyńskich oraz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jak również młodzież klas policyjnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Pan Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w MSWiA.

Polska Policja była reprezentowana przez Zastępców Komendanta Głównego Policji Pana nadinsp. Kamila Brachę i Pana mł. insp. Tomasza Szymańskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji Pana nadinsp. Pawła Dobrodzieja.

Wśród przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w uroczystościach wzięli również udział przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji.


Związek Zawodowy Pracowników Policji reprezentowali:
- Joanna Stec-Trzpil - Wiceprzewodnicząca Prezydium Komisji Krajowej ZZPP,
- Dorota Gielecińska - Przewodnicząca Zarządu KGP ZZPP,
- Piotr Borysiuk - Sekretarz Zarządu KGP ZZPP.


Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tych uroczystościach.

Zdjęcia z uroczystości dzięki uprzejmości Pana Marka Osiejewskiego, Wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Bardzo dziękujemy!


marjory dnia kwiecień 12 2019 23:33:51 ·
KOMUNIKAT NA TEMAT PODWYŻEK LIPCOWYCH

Drodzy pracownicy Policji,

w związku z tym, że w ostatnim czasie znacznie zwiększyła się ilość Waszych zaniepokojonych zgłoszeń w kwestii podwyżki mającej nastąpić od 1 lipca bieżącego roku informujemy, co następuje.

Obawy te wynikają z rozpowszechnianej plotki, że potrzeby resortu spraw wewnętrznych dotyczące sfinansowania dodatkowych świadczeń dla emerytów policyjnych, pochłoną finanse zaplanowane dla naszej grupy pracowniczej w porozumieniach podpisanych we wrześniu ub. roku pomiędzy MSWiA a naszą organizacją związkową oraz drugim reprezentatywnym związkiem zawodowym zrzeszającym pracowników Policji - NSZZPP.


Stanowczo stwierdzamy, że środki na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji od 1 lipca 2019 roku zagwarantowane są ustawą budżetową na 2019 rok z dnia 16 stycznia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 198). Załącznik nr 6 zawiera wskazaną kwotę wielkości funduszu wynagrodzeń zarówno dla służby cywilnej, jak i pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagradzania, uwzględniając tym samym planowaną podwyżkę. Jakakolwiek próba uszczuplenia tej kwoty, może odbyć się tylko poprzez zmianę ustawy, ale GWARANTUJEMY, spotka się to z naszym stanowczym sprzeciwem!

Zaznaczamy, że w celu potwierdzenia słuszności naszego stanowiska, skonsultowaliśmy się z Komendą Główną Policji, która zaprzecza jakimkolwiek działaniom w zakresie zmian budżetu Policji w obszarze wynagrodzeń pracowniczych.

Podobnie twierdzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na spotkaniu z Ministrem Jarosławem ZIELIŃSKIM w dniu 14 marca br. przedstawiciele naszego związku poruszyli temat podwyżek lipcowych proponując wzrost wynagrodzeń o kwotę 500 zł na etat, ale od miesiąca października br. Taka zmiana w bieżącym roku nie wpłynęłaby na naruszenie dyscypliny budżetowej, a na przyszły 2020 rok dałaby z automatu wzrost wynagrodzeń pracowników Policji o kolejne 250 zł. Niestety, nie uzyskaliśmy zgody na taką propozycję, za to potwierdzone zostały zapisy porozumień wrześniowych z ubiegłego roku dotyczące podwyżek pracowników od 1 lipca 2019 r.

Jak widać na bieżąco monitorujemy sytuację naszych pieniędzy na podwyżki lipcowe.
Podkreślamy również, że nie po to tyle wysiłku i lat pracy włożyliśmy w pozyskanie środków dla naszych ludzi, by teraz dopuścić do pozbawienia pracowników Policji obiecanego wzrostu wynagrodzenia.

Pozdrawiamy,
Prezydium Komisji Krajowej Związku Zawodowego Pracowników Policji


marjory dnia marzec 31 2019 22:14:00 ·
INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA KGP W SPRAWIE WZROSTU OD 1.01.2019 R. WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW POLICJI
Na prośbę naszej Przewodniczącej Komisji Krajowej ZZPP oraz Pani Przewodniczącej KKW NSZZPP w dniu 21 marca 2019 roku Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi dr Tomasz SZANKIN wystosował informację w sprawie realizacji zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Policji zasad wzrostu od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzeń pracowników Policji w ramach środków finansowych, przyznanych na mocy ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

Mamy nadzieję, iż dogłębna lektura tej informacji wyjaśni wszelkie wątpliwości związane m.in. z kwestią finansowania ze środków modernizacyjnych wzrostu kwoty bazowej członków korpusu służby cywilnej czy ustalania wymiaru procentowego premii regulaminowych u pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

Nadmieniamy, że przedmiotowy dokument opracowany przez Pana Pełnomocnika został rozesłany do wszystkich Komendantów wojewódzkich Policji, Stołecznego Policji, CBŚP, BSWP a także szkół Policji oraz organizacji związkowych zrzeszających pracowników Policji. Zapraszamy do jego lektury i wyciągania konstruktywnych wniosków. Pismo TUTAJ.


marjory dnia marzec 26 2019 22:24:02 ·
RUSZAMY Z PRACAMI ZESPOŁU MSWiA DS. PRACOWNIKÓW CYWILNYCH RESORTU
W ostatni piątek - 14 marca 2019 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się spotkanie kierownictwa resortu spraw wewnętrznych i administracji z przedstawicielami organizacji związkowych reprezentujących pracowników cywilnych podległych MSWiA.


Ze strony Ministerstwa w spotkaniu udział wzięli:
- Pan Jarosław ZIELIŃSKI - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Pan Michał CIECHOWSKI - Szef Gabinetu Politycznego MSWIA,
- Pan Dariusz SMARŻEWSKI - Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu MSWIA,
- Pan Edward ZAREMBA - Pełnomocnik do spraw współpracy ze związkami zawodowymi w MSWiA,
- Pan Bogumił TRATKIEWICZ - Koordynator Zespołu Obsługi Instytucji Dialogu Społecznego w Wydziale Organizacyjno-Systemowym Biura MINISTRA.
Komendanta Głównego Policji reprezentował Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi Pan dr Tomasz SZANKIN.

Naszą organizację związkową aktywnie reprezentowały: Przewodnicząca Komisji Krajowej Danuta HUS i Wiceprzewodnicząca KK Joanna STEC-TRZPIL.

Najistotniejszym tematem spotkania była kwestia powołania Zespołu do spraw oceny funkcjonujących rozwiązań w zakresie prawnym, finansowym i socjalnym dotyczących pracowników, zgodnie z podpisanymi we wrześniu ubiegłego roku Porozumieniami dwóch reprezentatywnych organizacji zwiazkowych tzn. NSZZPP oraz naszej - Związku Zawodowego Pracowników Policji.


Pan Minister Jarosław ZIELIŃSKI kilkakrotnie podczas spotkania podkreślał, że podpisanie porozumień z naszymi związkami zainicjowało powstanie przedmiotowego Zespołu, którego nadrzędnym celem jest m. in. uregulowanie statusu prawnego pracowników.

W najbliższym czasie Ministerstwo wyda dokument/decyzję o powołaniu składu osobowego przedmiotowego Zespołu, który ostatecznie ma składać się z dwóch przedstawicieli każdej z organizacji reprezentatywnych - zgodnie z zapisami porozumień z ubiegłego roku. Tak więc w pracach Zespołu z ramienia naszego związku udział wezmą: Danuta HUS i Joanna STEC-TRZPIL, natomiast z NSZZPP: Małgorzata LEWICKA i Lucyna JAWORSKA WOJTAS. Za zgodą naszych związków w skład Zespołu włączeni zostaną po 1 przedstawicielu organizacji niereprezentatywnych, z których dwie wzięły udział tego dnia w spotkaniu z Ministrem, natomiast Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" nie dotarła na posiedzenie poświęcone zagadnieniom grupy zawodowej, którą reprezentuje.


Najbliższe posiedzenie Zespołu zaplanowane zostało na dzień 12 kwietnia 2019 roku. Wstępny plan spotkania dotyczyć będzie:
- planu budżetu na 2020 rok w zakresie ujęcia w nim dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń pracowników Policji,
- dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla pracowników Policji zatrudnionych labolatoriach kryminalistyki,
- urzędników mianowanych.


Zdjęcia: MSWiA

marjory dnia marzec 18 2019 21:57:32 ·
WARTO WIEDZIEĆ!

W celu zapobieżenia konsekwencjom dyscyplinarnym, ostrzegamy członków naszego związku przed podpisywaniem pism kolportowanych przez pracowników KWP we Wrocławiu. Pisma te posiadają cechy akcji protestacyjnej, a jeżeli akcja protestacyjna jest sprzeczna z prawem to jej uczestnicy, a przede wszystkim organizatorzy, narażają się na odpowiedzialność. Realne jest więc poniesienie konsekwencji dyscyplinarnych, w tym rozwiązania umowy bez wypowiedzenia oraz kary za wykroczenie.

Celem tej akcji jest zwykle wyartykułowanie niezadowolenia pracowników wobec stosowanych warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych, a także przeciwko naruszaniu praw i wolności związkowych pracowników. Są to cechy akcji protestacyjnej, która zgodnie z art. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych stanowią materię sporu zbiorowego. Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych określa zasady prowadzenia dialogu społecznego w celu uniknięcia konfliktów społecznych oraz zapewnienia ich racjonalnego i rzeczowego rozstrzygnięcia.
W związku z powyższym ta akcja, jak wszystkie akcje protestacyjne, powinna spełniać wymogi wskazanej ustawy. Zgodnie z jej przepisami – akcja protestacyjna może być zorganizowana przez związki zawodowe lub przedstawiciela pracowników wybranego tylko w tych zakładach pracy, w których nie działają związki zawodowe. Nie oznacza to jednak, że ma on uprawnienia przysługujące takiej organizacji. Nie ma też ochrony z tytułu reprezentowania załogi.

Przypominamy również wszystkim, że zgodnie z zarządzeniem nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji, funkcjonariuszy i pracowników Policji obowiązuje zachowanie drogi służbowej. Drogę tę można pominąć (przekazując informacje odpowiednio kolejnemu wyższemu przełożonemu) jedynie w sytuacji pozyskania danych o naruszeniu dyscypliny służbowej, dyscypliny finansów publicznych, nieprzestrzeganiu etyki zawodowej lub popełnieniu przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego/przestępstwa skarbowego przez przełożonego, którym w przypadku pracowników Policji jest komendant - odpowiednio powiatowy, miejski, wojewódzki, stołeczny, szkolny, główny Policji.

Informujemy więc, iż pod przedmiotowym pismem, adresowanym do Komendanta Głównego Policji, bez konsekwencji służbowych, może podpisać się każdy pracownik z Komendy Głównej Policji. Pracownicy zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych Policji mogą jedynie zwrócić swoje uwagi, zażalenia i bolączki do komendantów w swoich jednostkach macierzystych od szczebla powiatowego począwszy. W innym przypadku w celu reprezentacji i obrony praw i interesów grupowych zawierzyć należy związkom zawodowym powołanych na mocy art. 181 § 1 Kodeksu pracy.Związków zawodowych nie obowiązuje droga służbowa i stąd nasze prace na szczeblu ministerialnym, z najwyższymi decydentami w kraju.marjory dnia marzec 16 2019 20:40:41 ·
TRUDNO NIE ZAREAGOWAĆ

W związku z kolportowanym pismem tak zwanych „niezadowolonych pracowników Policji”, pragniemy wskazać na manipulację jaka dokonuje się na naszych oczach. Osoby, które rozkręciły całą akcję pozostają anonimowe i chcą Waszymi podpisami uzyskać swój prywatny cel polegający – jak się właśnie okazało – na zdobyciu nowych członków do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”. Pomimo tego, że ta organizacja od wielu lat działa już w Policji i zrzesza pracowników Policji, dotychczas niczym nie wykazała się w zakresie jakichkolwiek efektów na rzecz naszego środowiska pracowniczego. „Solidarność” jako organizacja związkowa stanowiąca skład Rady Dialogu Społecznego, biorąca udział w opiniowaniu planów finansowych, założeń do ustaw i aktów prawnych oraz uzgodnień projektu ustawy budżetowej nie zawetowała i nie wniosła żadnych uwag względem planów rządu, by nie zwiększać budżetu Policji o środki finansowe związane m.in. ze wzrostem minimalnej płacy oraz wzrostem kwoty bazowej. Teraz natomiast, wartko kpi z działań Związku Zawodowego Pracowników Policji (m.in. pismo KK-76/2018) oraz NSZZ Pracowników Policji jako nieskutecznych. Świadomie nie zauważa regularnej cykliczności, z jaką podnosiliśmy i podnosimy kwestię, przespaną głęboko przez „Solidarność”, w zakresie wprowadzenia przez rząd obowiązku sfinansowania środkami z „Programu modernizacji (… )” obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń wynikających z założeń ustawy budżetowej na rok 2019. Naszym zdaniem zgłaszanie swojego niezadowolenia i krytykowanie, po fakcie, zaistniałej sytuacji jest absurdalne i populistyczne.

Autorzy pisma (na marginesie adresowanego do Komendanta Głównego Policji – podmiotu, który
w najmniejszym stopniu nie jest odpowiedzialny za zaistniały stan rzeczy) świadomie podają błędne informacje kreując siebie na naiwne dziecko nieznające przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń oraz podstawowych pojęć z tego zakresu prawa pracy. Znajdują też osoby, które zamierzają razem z nimi tupać „nóżkami” i krzyczeć, że miało być 300 złotych na etat, więc zostałam oszukana/zostałem oszukany!Dlatego też po raz kolejny WYJAŚNIAMY:
„300 złotych na etat” oznacza wzrost funduszu wynagrodzeń o kwotę 300 złotych w przeliczeniu na jeden etat kalkulacyjny. Jest to „oczywista oczywistość”. A oznacza to, ni mniej ni więcej, że zgodnie z ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (art. 2 pkt 3), środki te muszą być rozdysponowane na wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe uposażenia roczne. W związku z tym owe 300 zł musi być podzielone zgodnie z zasadami rachunkowości na wzrost wynagrodzenia zasadniczego, dodatek z tytułu wysługi lat, nagrody roczne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop, odprawy, nagrody jubileuszowe, fundusz nagrodowy (tzw. „trzyprocentówka” ). Podziału tego, pracodawca jako dysponent środków budżetowych, musi dokonać pod groźbą naruszenia dyscypliny budżetowej.

Statystycznie „300 zł na etat” przypadnie więc każdemu pracownikowi, ale czy każdy pracownik będzie partycypował w pełnej kwocie? Odpowiedź jest prosta: NIE. Ale ANONIM, pod którym ukrywa się „Solidarność” celowo to przemilcza!

Dajmy więc każdemu po 300 zł! – zgodnie z obietnicami polityków.
Osoba ze stażem 1 rok dostanie 300 zł.
Osoba ze stażem 20 lat dostanie 360 zł.
Pracodawca musi zabezpieczyć inne świadczenia i fundusze w dodatkowej kwocie 6 zł na nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty, odprawy itp. oraz 9 zł na obligatoryjny fundusz nagrodowy tzw. trzyprocentowy. Stąd dodatkowo potrzebujemy na osobę ze stażem poniżej 5 lat (których mamy 4%) kwotę 15 zł, a na osobę ze stażem powyżej 20 lat (których w Policji mamy ponad 54%) kwotę 75 zł. Oczekujemy propozycji od autorów pisma skąd mamy wziąć dodatkowe pieniądze, skoro na etat przyznano ustawą modernizacyjną tylko kwotę 300 złotych.

Oczywiste jest więc, że kwotę 300 złotych należało tak rozdysponować, aby spełnione zostały wymogi prawa. Wynika więc z tego, że kwota 240 złotych jako gwarantowana do wzrostu podstawy wynagrodzenia zasadniczego jest tą maksymalną, jaką udało się wskazać na każdego pracownika Policji w przeliczeniu na wymiar czasu pracy. Jest ona zwiększana o dodatek z tytułu wysługi lat. W efekcie osoba z 20 letnim stażem dostanie indywidualny wzrost wynagrodzenia o kwotę 288 złotych. Pozostałe 12 złotych jest na innych obowiązkowych paragrafach w dużym worku pod nazwą fundusz wynagrodzeń.

Na podsumowanie zapytujemy jeszcze: dlaczego przedstawiciel „Solidarności” biorący udział
w pracach zespołu opracowującego stanowisko dla Pana Komendanta Głównego Policji w sprawie zasad rozdysponowania środków na wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2019 roku nie wniósł żadnych uwag w tej kwestii. Zaakceptował opisany podział podwyżek, w którym gwarantowaną kwotą dla każdego pracownika została maksymalna możliwa wielkość 240 zł, powiększona o indywidualny wzrost z tytułu wysługi lat.

Jakim prawem więc teraz ta organizacja związkowa podburza środowisko pracownicze podnosząc rwetes i kwestionując swoje własne uzgodnienia. Nie rozumiemy.
Łatwo jest siać demagogię, tylko pytamy: skąd tylu naiwnych wierzących w słowa bez pokrycia. Pokryciem naszej pracy jest m.in. właśnie ta strona internetowa, na której – dla chcącego, nic trudnego – można prześledzić większość działań naszej organizacji związkowej również w zakresie walki o zwiększanie budżetu Policji o dodatkowe środki na wynagrodzenia dla pracowników Policji. Między innymi takie, jakie gwarantuje podpisane z MSWiA porozumienie z dnia 28 września 2018 roku, w którym zagwarantowana jest oprócz środków z „modernizacji” kwota 250 zł na etat od 1 lipca br.marjory dnia marzec 15 2019 21:30:26 ·
NASZA CENTRALA ZWIĄZKOWA Z OKAZJI TŁUSTEGO CZWARTKU
Związek Zawodowy Pracowników Policji dołącza się do życzenia swojej centrali związkowej - Forum ZZ.


Źródło: Forum ZZ

marjory dnia luty 28 2019 23:00:09 ·
Strona 7 z 58 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?